ΝΕΑ

Οριστική συμφωνία μεταξύ Renault και Nissan

Ελλάδα 18:42
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Οριστική συμφωνία μεταξύ Renault και Nissan

Συγκριτικά

Οριστική συμφωνία μεταξύ Renault και Nissan

Συγκριτικά

Η Νέα Συμφωνία Συμμαχίας όπως έχει ονομαστεί μεταξύ της Nissan και του Renault Group οριστικοποιείται, καθώς ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Advertisement

Μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και στις 26 Ιουλίου 2023, η Νέα Συμφωνία Συμμαχίας (New Alliance Agreement) μεταξύ της ιαπωνικής και της γαλλικής εταιρείας τίθεται σε ισχύ και αντικαθιστά τις προηγούμενες συμφωνίες που αφορούσαν τη Συμμαχία.

Ως αποτέλεσμα, το Renault Group και η Nissan έχουν πλέον από 15% συμμετοχή η μία στην άλλη, με σταθερές και «κλειδωμένες» υποχρεώσεις. Καθένας από τους εταίρους μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τη δική τους συμμετοχή του 15%.

Η Renault έχει μεταβιβάσει το 28,4% των μετοχών της Nissan σε γαλλικό καταπίστευμα, όπου οι εμπιστευμένες μετοχές θα ψηφίζουν ουδέτερα, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Ο Όμιλος Renault συνεχίζει να επωφελείται πλήρως από τα οικονομικά δικαιώματα (μερίσματα και έσοδα από πωλήσεις μετοχών) από τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan έως ότου αυτές οι μετοχές πωληθούν.

Advertisement

Στο εξής, ο Όμιλος Renault μπορεί να δώσει εντολή στον διαχειριστή να πουλήσει τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.

Καμία αλλαγή δεν θα καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Renault ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης από τον Όμιλο Renault μετοχών της Nissan στο καταπίστευμα.

Advertisement

Αυτό το επόμενο κεφάλαιο της Συμμαχίας, θα βασιστεί στα θεμέλια της μακροχρόνιας σχέσης, θα μεγιστοποιήσει τη δημιουργία αξίας για κάθε μέλος της Συμμαχίας και θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα ισορροπημένη, δίκαιη και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Συμμαχία θα συνεχίσει να εντοπίζει projects σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, που στοχεύουν σε μεγάλης κλίμακας win-win οφέλη.

Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αρχίζει η «ζωή» της Renault χωρίς τη Nissan;
Νέα δεδομένα για τη συμμαχία Renault-Nissan
Η Mitsubishi ακόμα πιο κοντά με τη Renault