Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | newsmotoChoice: 125

ΝΕΑ

Εισαγόμενα ΙΧ: Ιδού τα χρονικά όρια κατάθεσης των εγγράφων

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε πότε οι Εισαγωγείς και οι Έμποροι πρέπει να καταθέτουν τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και τις βεβαιώσεις ανάκλησης.

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζουν οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και παρεξηγήσεις με την λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ).

Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά 15 ημέρες από την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής που συστήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, όσον αφορά στην καταχώριση των στοιχείων αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της (γ) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύει ότι, όλα τα ανάριθμα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία:

α) ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στη χώρα μας και,

β) το εργοστάσιο παραγωγής τους έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α).

Στην (α) περίπτωση, ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό του, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.

2) Επιπροσθέτως, τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων Μ και Ν, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρα 18, 23 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2007/46, άρθρα 36, 44 και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018].

3) Στην παρούσα επισυνάπτεται Πίνακας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, στον οποίο καταγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των εθνικών διανομέων αυτοκινήτων οχημάτων και ο αντίστοιχος χρόνος έκδοσης και χορήγησης (από την ημέρα της εξόφλησης):

α) του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου,

β) της Βεβαίωσης περί ύπαρξης (ή μη) εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας,

γ) της Βεβαίωσης του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου του οχήματος στη χώρα μας, για το οποίο νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής και,

δ) της Βεβαίωσης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), ότι το εργοστάσιο παραγωγής του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, οποιασδήποτε μάρκας εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος, από τον εκάστοτε εθνικό διανομέα αυτού, κατόπιν της υποβολής σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

4) Σε συνέχεια των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 (Μεταβατικές διατάξεις) της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης του θέματος, ισχύει ότι, η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής που συστήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό αυτό, οπότε και το Μ.Ε.Μ.Ο. εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, κατόπιν και της έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

5) Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αναφοράς του αριθμού Μητρώου ΕΜΠΑ δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4819/2021 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να προστεθεί σχετικό πεδίο αναφοράς στο Μ.Ε.Μ.Ο.

6) Η παρούσα κοινοποιείται προς τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας, για τις δικές τους ενέργειες που αποσκοπούν στη σχετική ενημέρωση του περιεχομένου αυτής, με οποιονδήποτε πρόσφορο δυνατό τρόπο, κάθε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος των Κατηγοριών Μ και Ν, που προσέρχεται στις εν λόγω Υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στη χώρα μας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Από «κόσκινο» χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ – Βαριά πρόστιμα
Νέο χαράτσι έρχεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!
Τελειώνουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ στην Ελλάδα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ