Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Νέο χαράτσι έρχεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

Ελλάδα 12:01
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Νέο χαράτσι έρχεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

ΝΕΑ

Νέο χαράτσι έρχεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

ΝΕΑ

Υποχρεωτική η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων για να μπορεί κανείς να εισάγει οχήματα – Ποιο είναι το κόστος της ετήσιας συνδρομής.

Advertisement
Advertisement

Αλλαγές ανακοινώθηκαν στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λίγες ώρες πριν την Χριστούγεννα οι οποίες εστιάζονται στα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ). Ωστόσο το πιο ενδιαφέρον θέμα στην εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αφορά στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αποβλήτων), γνωστό και ως «ΕΜΠΑ» που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και οι επιχειρήσεις που «ρυπαίνουν» έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο μητρώο από τα τέλη του 2016.

Οι εμπορίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων βρίσκονται σε μια διαρκή διαμάχη με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και του Περιβάλλοντος σχετικά με την επιβάρυνση που προκύπτει από την εγγραφή τους στο ΕΜΠΑ.

Advertisement
Advertisement

Μάλιστα αν κάποιος επιχειρηματίας δεν εγγραφεί στο ΕΜΠΑ κινδυνεύει με πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ, προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας και βέβαια με… λουκέτο.

Τώρα με τη νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται η υποχρέωση αναφοράς του αριθμού Μητρώου ΕΜΠΑ εξακολουθεί να ισχύει, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να προστεθεί σχετικό πεδίο αναφοράς στο ΜΕΜΟ.

Δηλαδή όσες επιχειρήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν εγγραφούν στο ΜΕΜΟ δεν θα μπορούν να εισάγουν οχήματα και βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο.

Advertisement

Να υπενθυμίσουμε πως το 2016 το Υπουργείο είχε ξεκαθαρίσει ότι στο ΕΜΠΑ πρέπει να εγγραφούν σχεδόν όλες οι εταιρείες του κλάδου αυτοκινήτου που έχουν να κάνουν με εμπορία αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων), εμπορίες λιπαντικών, μπαταριών, συνεργεία, κ.ά. που ουσιαστικά «ρυπαίνουν»…

Σύμφωνα μάλιστα με στελέχη από τον κλάδο της ανακύκλωσης στο Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 στο άρθρο 2 ο «παραγωγός» ορίζεται ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος των ανταλλακτικών του και του καταλυτικού μετατροπέα.

Advertisement

Τώρα αν το όχημα έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα αν έχει καταβληθεί το Τέλος του ΟΤΚΖ στη χώρα που πρωτοκυκλοφόρησε το αυτοκίνητο ή το εργοστάσιο ή ο εισαγωγέας του άλλου κράτους-μέλους έχει ήδη καταβάλει το κόστος ανακύκλωσης.

Το κόστος για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων και κατ’ επέκταση στην Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας (ΕΔΟΕ) θα ανέρχονταν σε 16,66 ευρώ το μήνα ανά επιχείρηση ή 200 ευρώ ετησίως ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr μετά από συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) κ. Κωνσταντίνος Κυράτσος με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πέτρο Βαρελίδη συμφώνησαν το κόστος της ετήσιας συνδρομής να ανέρχεται σε 100 ευρώ και να μην είναι κυμαινόμενο ανάλογα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα εισάγει ο κάθε έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Πάντως στελέχη από τον κλάδο των εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εκτιμούν πως  σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 116 της 5ης Μαρτίου 2004 που δημοσιεύθηκε στο υπαριθμόν 81 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αναφέρεται στο άρθρο 5 ξεκάθαρα πως οι «Παραγωγοί οχημάτων είναι υπεύθυνοι» και οι έμποροι δεν αναφέρονται πουθενά!

Advertisement

Τώρα η εισαγωγή του ΕΜΠΑ στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων αλλάζει ριζικά τα δεδομένα και η επιπλέον χρέωση στους εμπόρους θεωρείται μάλλον βέβαιη.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει ότι: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και της καταχώρισης αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Σχετ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ).

β) Η με αριθμ. πρωτ. 96548/30-03-2022 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΡΙ5465ΧΘΞ-ΓΨΗ).

γ) Η με αριθμ. πρωτ. 212888/04-07-2022 (Β΄ 3695) υ.α. «Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα».

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, όσον αφορά στην καταχώριση των στοιχείων αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της (γ) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύει ότι, όλα τα ανάριθμα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία:

α) ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στη χώρα μας και,

β) το εργοστάσιο παραγωγής τους έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α).

Στην (α) περίπτωση, ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό του, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.

2) Επιπροσθέτως, τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων Μ και Ν, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρα 18, 23 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2007/46, άρθρα 36, 44 και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018].

3) Στην παρούσα επισυνάπτεται Πίνακας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, στον οποίο καταγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των εθνικών διανομέων αυτοκινήτων οχημάτων και ο αντίστοιχος χρόνος έκδοσης και χορήγησης (από την ημέρα της εξόφλησης):

α) του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου,

β) της Βεβαίωσης περί ύπαρξης (ή μη) εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας,

γ) της Βεβαίωσης του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου του οχήματος στη χώρα μας, για το οποίο νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής και,

δ) της Βεβαίωσης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), ότι το εργοστάσιο παραγωγής του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, οποιασδήποτε μάρκας εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος, από τον εκάστοτε εθνικό διανομέα αυτού, κατόπιν της υποβολής σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

4) Σε συνέχεια των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 (Μεταβατικές διατάξεις) της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης του θέματος, ισχύει ότι, η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής που συστήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό αυτό, οπότε και το Μ.Ε.Μ.Ο. εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, κατόπιν και της έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

5) Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αναφοράς του αριθμού Μητρώου ΕΜΠΑ δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4819/2021 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να προστεθεί σχετικό πεδίο αναφοράς στο Μ.Ε.Μ.Ο.

6) Η παρούσα κοινοποιείται προς τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας, για τις δικές τους ενέργειες που αποσκοπούν στη σχετική ενημέρωση του περιεχομένου αυτής, με οποιονδήποτε πρόσφορο δυνατό τρόπο, κάθε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος των Κατηγοριών Μ και Ν, που προσέρχεται στις εν λόγω Υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στη χώρα μας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τελειώνουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ στην Ελλάδα
Σε «ελεύθερη πτώση» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!
Αλλάζουν όλα στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα…