Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Αποκάλυψη! Νέες αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

Ελλάδα 15:33
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Αποκάλυψη! Νέες αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

ΝΕΑ

Αποκάλυψη! Νέες αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

ΝΕΑ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα φέρει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή που θα δίνει νέα προθεσμία απόκτησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας στα οχήματα της κατηγορίας Ο1.

Advertisement
Advertisement

Νέα προθεσμία αναμένεται να δοθεί στους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1 (έως 750 κιλά), συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια ρυμούλκησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr η προθεσμία για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας σε ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αλλά εξαιτίας κάποιων προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί σε αρκετές Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα φέρει στη Βουλή άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορούν οι κάτοχοι ιδιοκατασκευών να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας χωρίς να είναι απαιτητή η έγκριση τύπου αλλά η μελέτη κάποιου μηχανολόγου Μηχανικού.

Advertisement
Advertisement

Ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός ότι κάποιες Διευθύνσεις Μεταφορών εξαιτίας της νομοθετικής ασάφειας δεν εκδίδουν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας χωρίς έγκριση τύπου.

Παράλληλα ο μικρός αριθμός των εταιρειών που εκδίδει εγκρίσεις Τύπου για τρέιλερ, μπαγκαζιέρες ή ακόμη και μικρά τροχόσπιτα περιορίζει κατά πολύ τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα οι τιμές για κάποια έγκριση τύπου να είναι πολύ υψηλή.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι κάτοχοι ιδιοκατασκευών ρυμουλκούμενων οχημάτων ή μη της κατηγορίας Ο1 θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες έως τον Οκτώβριο του 2023!

Advertisement

Να υπενθυμίσουμε πως η πρώτη προθεσμία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1 είχε δοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Μάλιστα σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση δίνονταν η δυνατότητα κτήσης στοιχείων κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα έως το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:

Advertisement

– Θα δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου, και

– Θα βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει το όχημα, το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία και ότι αυτό πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ χαράσσει Αριθμό Πλαισίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Επίσης, προκειμένου να χορηγηθούν ανεξάρτητες άδειες και πινακίδες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής και ιδιοκτησίας του οχήματος πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

Advertisement

Η διαδικασία εφαρμόζεται ανά κάτοχο μόνο μια φορά ανά είδος αμαξώματος της κατηγορίας Ο1 (μεικτό βάρος <750 κιλά).

Για τις λοιπές κατηγορίες ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ο2, Ο3 και Ο4) οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 δεν θίγονται.

Η διαδικασία

Η διαδικασία προέβλεπε ότι όσοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο1 κατέχουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης θα πρέπει έως τα τέλη του 2022 να μεταβούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Απόφαση, κατά περίπτωση, με βάση το πλαίσιο που έχει εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης κάθε οχήματος.

Ειδικότερα:

Α) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ, απαιτούνται:

Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

2.Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης.

3.Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή.

4.Αποτύπωμα του 17/ψήφιου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άμεσα η άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται κρατικές πινακίδες.

Β) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 34075/3603/1999 (Β΄ 2117) υ.α., αρχικά κατατίθενται στην Υπηρεσία τα ανωτέρω 1 έως και 4 δικαιολογητικά της περίπτωσης Α).

Στη συνέχεια η Υπηρεσία χορηγεί 17ψηφιο νέο αριθμό αναγνώρισης του οχήματος, ο οποίος χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού σε αυτό.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία τα επιπρόσθετα κάτωθι δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων:

Βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό αναγνώρισης,

2.Νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης) και

3.Το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

Γ) Όταν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης έχει εκδοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 23780/1978 (Β΄ 42) υ.α. πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. οικ. 34075/3603/1999 (Β΄ 2117) υ.α., αρχικά κατατίθενται στην Υπηρεσία τα ανωτέρω 1 έως και 4 δικαιολογητικά της περίπτωσης Α) και η Υπηρεσία χορηγεί 17ψηφιο νέο αριθμό αναγνώρισης του οχήματος.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό, ο οποίος συντάσσει νέα δήλωση και χαράσσει τον νέο αριθμό αναγνώρισης.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία τη νέα δήλωση μηχανικού και τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά (2) και (3) της περίπτωσης (Β) για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων.

Κατά τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας για την κατηγορία ρυμουλκούμενων ιδιωτικής χρήσης καταβάλλεται τέλος αδείας ως εξής:

-Για την κατηγορία Ο1 θα καταβάλλεται το ποσό των 30 ευρώ, με κωδικό παράβολου 2992 (κωδικός ανταλλακτικών πινακίδων), μέχρις ότου δημιουργηθεί αντίστοιχος κωδικός αδείας.

-Για τις κατηγορίες Ο2 και άνω καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος αδείας που προβλέπεται για την κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης οχημάτων (75 ευρώ).

Τέλος, για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο2 και άνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προβλέψεις της Απόφασης (Β΄ 4966) και να απευθυνθούν στις κατά τόπου Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, ανάλογα με την κατηγορία κάθε ρυμουλκούμενου.

Επίσης το Τέλος Αδείας στα ρυμουλκούμενη οχήματα Δημοσίας Χρήσης (ΔΧ) το παράβολο για τις κατηγορίες Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4 ορίζεται στα 100 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Άλλαξαν τα πάντα σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα!
Νέα αναβολή για τις αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα
Επιβεβαίωση Newsauto για τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα!