Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

ΝΕΑ

Ποια ρυμουλκούμενα πληρώνουν τελωνείο και ποια όχι

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΑΑΔΕ εξέδωσαν διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία που τηρείται στα συγκεκριμένα οχήματα.

Ποιο είναι το κόστος εκτελωνισμού για εισαγόμενες μπαγκαζιέρες, τρέιλερ σκαφών αλλά και τροχόσπιτα; Μέχρι στιγμή υπήρχαν πολλές ερωτήσεις που κατέφθασαν τόσο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσο και στα κατά τόπους Τελωνεία της χώρας που ανήκουν στην ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να εκδοθεί μια διευκρινιστική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία ξεκαθαρίζεται εντελώς το τοπίο και ορίζεται ποια πληρώνουν και ποια όχι.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι τα ρυμουλκούμενα οχήματα (μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α.) κατηγορίας Ο1, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις τελωνισμού Ι.Χ. ρυμουλκούμενων/ημιρυμουλκούμενων τροχόσπιτων της Δ.Κ. 87.16, ως τέλος ταξινόμησης εισπράττεται το ποσό των 140 ευρώ.

Μάλιστα από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ εκδόθηκε η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος που υπογράφει ο κ. Μουρτίδης στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο διαβιβάστηκε και από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων ως προς την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης στα ρυμουλκούμενα οχήματα (μπαγκαζιέρες), κατηγορίας Ο1 και 02, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Με την παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.2960/01 προβλέπεται ότι τα αυτοκίνητα, οχήματα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄), με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 121, 122, 123 και 124 του ν.2960/01, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός (1) έτους.

2.Με το (β) σχετικό έγγραφο, ‘Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3833/2010

Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας’ κοινοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά των τελών κυκλοφορίας ανά κατηγορία οχήματος, όπου καθορίζονται τα οχήματα της παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.2960/01, ως κάτωθι:

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων (λεωφορεία) της Δ.Κ. 87.02, αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων της Δ.Κ. 87.05, ελκυστήρες της Δ.Κ. 87.01 και τα ρυμουλκούμεναημιρυμουλκούμενα της Δ.Κ. 87.16 (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης).

3.Ομοίως με το (γ) σχετικό έγγραφο, ‘Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.3968/2011 – Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας’, κοινοποιήθηκαν οι πίνακες με την αναπροσαρμογή των ποσών των τελών κυκλοφορίας ανά κατηγορία οχήματος της παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.2960/01, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ανωτέρω οχήματα.

4.Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 130 του ν.2960/2001, ορίζεται ότι, μετά την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων ή τη νόμιμη οριστική απαλλαγή από αυτά, εκδίδονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή αποδεικτικό είσπραξης και πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Συνεπώς η έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης προβλέπεται για τις περιπτώσεις οχημάτων τα οποία υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης.

Ειδικότερα, και σε ότι αφορά τα οχήματα του άρθρου 125 του ν.2960/2001, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ρυμουλκούμενα οχήματα, εφόσον επιβάλλονται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τέλη κυκλοφορίας, υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και κατά συνέπεια ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις τελωνειακές διατάξεις διαδικασία, υποβολή δηλαδή τελωνειακού παραστατικού για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων και στη συνέχεια έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης.

5.Σύμφωνα με το Παράρτημα II «Ορισμός κατηγοριών και τύπων οχημάτων» της αρ. 29949/1841/09 ΚΥΑ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).» – (ΦΕΚ Β2112/2009), οι κατηγορίες των ρυμουλκούμενων οχημάτων 01 και 02, που ειδικότερα μνημονεύονται στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθορίζονται σύμφωνα με τη μέγιστη μάζα, ήτοι:

Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων.

Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους.

6.Ωστόσο, με το (δ) σχετικό έγγραφο, παρασχέθηκαν ειδικότερες οδηγίες, για ορισμένες κατηγορίες ρυμουλκούμενων οχημάτων, όπως μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α., μετά από σχετική αλληλογραφία με την Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, η οποία προέκυψε κατόπιν συγκεκριμένων ερωτημάτων, που είχαν τεθεί, τόσο για την επιβολή ή μη τελών κυκλοφορίας και κατ΄ επέκταση τέλους ταξινόμησης, όσο και για την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης, των ως άνω οχημάτων, το οποίο κοινοποιήθηκε και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του (δ) σχετικού, διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) σε συνδυασμό με την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ2011/13.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο., στα οχήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού (λεωφορεία, οχήματα ειδικών χρήσεων, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα) και τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους.

Με την παρ. 2 του (δ) σχετικού εγγράφου, επισημάνθηκε ότι τα οχήματα για τα οποία επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ορίζονται σαφώς στο άρθρο 35 του ν.3986/2011(ΦΕΚ 152/Α), οι διατάξεις του οποίου κοινοποιήθηκαν με την αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043236 ΕΞ 2011/13-10-2011 εγκύκλιο.

Εντούτοις, με την παρ. 3 του (δ) σχετικού, διευκρινίστηκε ότι, όταν τα εν λόγω οχήματα [ήτοι: ρυμουλκούμενα οχήματα (μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α.)], δεν κατονομάζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3986/2011, περί επιβολής τελών κυκλοφορίας, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για τα ρυμουλκούμενα οχήματα (μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α.)] εφόσον εμπίπτουν στην Κατηγορία Ο1 του Παραρτήματος ΙΙ, της αρ. 29949/1841/09 ΚΥΑ.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του (δ) σχετικού εγγράφου, καθορίστηκε επιπλέον, ότι στις περιπτώσεις τελωνισμού Ι.Χ. ρυμουλκούμενων/ ημιρυμουλκούμενων τροχόσπιτων της Δ.Κ. 87.16, ως τέλος ταξινόμησης εισπράττεται το ποσό των 140 ευρώ (παρ. 1 Α β, άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Κατά τα λοιπά και με βάση τα προαναφερόμενα για τις φορολογικές επιβαρύνσεις των ρυμουλκούμενων/ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα του (γ) σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας, ήτοι υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και τηρείται η προβλεπόμενη από τις τελωνειακές διατάξεις διαδικασία, υποβολή δηλαδή τελωνειακού παραστατικού για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων και στη συνέχεια έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Άλλαξαν τα πάντα σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα!
Επιβεβαίωση Newsauto για τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα!
Με δική τους άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας τρέιλερ και τροχόσπιτα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto