Menu
Live Κίνηση | Τιμές αυτοκινήτων newsautoCHOICE | Τιμές Καυσίμων

Fleet Cars

Μέχρι πότε θα εκτελωνίζονται μεταχειρισμένα ΙΧ χωρίς επιπλέον βεβαιώσεις

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρέτεινε μέχρι την άνοιξη το ισχύον καθεστώς εκτελωνισμού στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μετατίθεται εκ νέου η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης βεβαιώσεων για μεταχειρισμένα οχήματα, σύμφωνα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 29η Φεβρουαρίου 2020. Αναλυτικά, με την απόφασή του 93834/5671/24-12-2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τροποποιεί την απόφαση 48288/2635/2019 και παρατείνει για μία ακόμη φορά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης βεβαιώσεων για τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει ότι: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 48288/2635/2019 «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β΄ 2550).

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1α και 6 (εδάφιο α) του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

δ) των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ζ) της με αριθμ. ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2.Την ανάγκη μετάθεσης της ημερομηνίας ισχύος της εν θέματι απόφασης, καθόσον μέχρι τη νέα ημερομηνία θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου στο οποίο μεταξύ άλλων θα τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4530/2018.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του προτελευταίου εδαφίου της υπουργικής απόφασης οικ. 48288/2635/2019, ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01-03-2020». Κατά τα λοιπά, η αριθμ. οικ. 48288/2635/2019 απόφαση εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.»

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Αυτά είναι τα 10 πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα

Αποκλειστικό: Αυτές είναι οι αλλαγές στα Τέλη Κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά

Τι γίνεται με τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από μη κράτη-μέλη της ΕΕ

Δημοφιλή στο Protothema.gr