Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice SUV

ΝΕΑ

Φορολογική επιβράβευση στα «καθαρά» ΙΧ με υγραέριο και φυσικό αέριο

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Ο Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος προτείνει τη θέσπιση ενός EcoLabel, το οποίο θα συνδέεται με όλα τα οφέλη για τον χρήστη.

Τις δικές τους προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, την προστασία του καταναλωτή αλλά και το συμφέρον του Δημοσίου κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος (ΣΕΚΟΕ) στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Βασικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής «myAuto» και «Audit-Car» που θα μειώσουν την γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα θα περιορίσουν σε σχεδόν ολοκληρωτικά ενέργειες, οι οποίες ζημιώνουν τον καταναλωτή και τα συμφέροντα του δημοσίου.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου προέκυψαν μετά από αρκετές συζητήσεις μεταξύ των μελών του με βασικό πυλώνα τον εκσυγχρονισμό του κλάδου μας μέσω της αύξησης του αισθήματος ασφάλειας, αξιοπιστίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις της ΣΕΚΟΕ χωρίζονται σε πέντε θεματικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνουν:

1.Θέματα που αφορούν την σχέση των καταναλωτών με τα ΚΤΕΟ.

2.Θέματα που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών.

3.Θέματα που αφορούν την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

4.Θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των καταστημάτων.

5.Θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πρώτο θέμα που περιλαμβάνει τη σχέση των καταναλωτών με τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί το παράβολο που αφορά την αλλαγή της δεξαμενής. Να καταργηθεί η απαίτηση δήλωσης στα ΚΤΕΟ για αλλαγή οποιαδήποτε άλλου αναλώσιμου εξαρτήματος, όπως π.χ. ο εξαερωτήρας (πνεύμονας) και να παραμείνει, μόνο αυτός της αλλαγής της δεξαμενής.

Επίσης η δήλωση επανελέγχου να μπορεί να αποθηκεύεται από τους εγκαταστάτες στην εφαρμογή του υπουργείου «myAuto» και «Audit-Car», στην οποία πέρα από αυτό και τους εγκαταστάτες, θα έχουν πρόσβαση και όλα τα ΚΤΕΟ της επικράτειας σαν μια βάση δεδομένων. Εκεί θα δηλώνονται όλες οι εγκαταστάσεις, αλλαγές εξαρτημάτων, απεγκαταστάσεις, αλλά και οι μετατροπές ενός υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου σε φυσικό αέριο και το αντίστροφο.

Η δήλωση της αλλαγής της ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου (ECU) να γίνεται κατά την διάρκεια του περιοδικού ελέγχου και όχι πρωτύτερα αυτού με μια απλή δήλωση επανελέγχου. Το καλύτερο θα ήταν να δηλώνεται στην εφαρμογή «myAuto» και «Audit-Car» και κατά την διάρκεια του περιοδικού ελέγχου, απλά να γίνεται η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων των εξαρτημάτων, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η διαφορά είναι ότι δεν χρειάζεται 2η επίσκεψη στο κατάστημα για την έκδοση βεβαίωσης περιοδικού ελέγχου και άρα μείωση της ταλαιπωρίας του καταναλωτή.

Να μην χρειάζεται δήλωση καταλληλόλητας για κανένα άλλο εξάρτημα του συστήματος υγραεριοκίνησης, εκτός της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (ECU). ‘Έτσι μειώνουμε την γραφειοκρατία σε κάτι που είναι μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία. ‘Όλοι οι εισαγωγείς εμπορεύονται τα υπόλοιπα εξαρτήματα ενός συστήματος με κενές υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες συμπληρώνονται από τους εγκαταστάτες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν δίνουν καν τέτοιες βεβαιώσεις.

Όταν ένα αυτοκίνητο φέρει σύστημα υγραερίου και θέλει να το μετατρέψει σε φυσικού αερίου, πρέπει να πληρώσει 2 παράβολα. Ένα για την αφαίρεση και ένα για την νέα τοποθέτηση. Διπλή εγγραφή πρέπει να γίνει και στην άδεια του αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη διαδικασία. Θα θέλαμε να εξετάσετε την δημιουργία ενός παράβολου για την μετατροπή από το ένα εναλλακτικό καύσιμο στο άλλο.

Όταν γίνεται καινούργια τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης ή αντικατάσταση δεξαμενής για οποιοδήποτε αιτία το πιστοποιημένο συνεργείο να στέλνει ή να «σκανάρει»  στην νέα πλατφόρμα του υπουργείου «myAuto» και «Audit-Car» την ταυτότητα της δεξαμενής.

Η ταυτότητα κάθε δεξαμενής υπάρχει σε έντυπη μορφή μέσα σε κάθε αντίστοιχη συσκευασία και φέρει τον σειριακό της αριθμό της, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως ημερομηνία κατασκευής και χωρητικότητα.

Όσον αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών ο ΣΕΚΟΕ επισημαίνει ότι ενώ μιλάμε για ασφάλεια του καταναλωτή δεν υποχρεωτικός κανένας έλεγχος του συστήματος υγραερίου ή φυσικού αερίου. Η πρότασή μας είναι αυτό να γίνεται κάθε 2 χρόνια από τα πιστοποιημένα συνεργεία. Η πιστοποίηση θα ενημερώνει υποχρεωτικά την ηλεκτρονική πλατφόρμα «myAuto» και «Audit-Car» που θα δημιουργηθεί, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός απόδειξης ή τιμολογίου.

Παρατηρείται ότι ενώ υπάρχουν δίκτυα εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων με εναλλακτικά καύσιμα, δεν υπάρχουν σε αυτά πιστοποιημένοι τεχνικοί που θα τα ελέγχουν και θα κάνουν την απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή όταν χρειαστεί. Θα πρέπει οι εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων εναλλακτικών αερίων καυσίμων και το δίκτυο τους, να έχουν υποχρεωτικά πιστοποιημένους τεχνίτες αερίων καυσίμων.

Για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων ο ΣΕΚΟΕ τονίζει πως πρέπει να μετρούνται τα καυσαέρια στα ΚΤΕΟ και με την χρήση του εναλλακτικού αέριου καυσίμου. Οι εκπομπές με την χρήση εναλλακτικού καυσίμου θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια βάσει των προδιαγραφών Euro στην οποία ανήκει το κάθε όχημα.

Είσοδος στον δακτύλιο αυτοκινήτων με κινητήρες Euro 5B και πιο σύγχρονα αυτών, τα οποία έχουν μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιούν εναλλακτικά αέρια καύσιμα, όπως υγραεριοκίνηση και φυσικό αέριο. Τα εναλλακτικά αέρια καύσιμα μπορούν να προσφέρουν πολλά στην μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου τουλάχιστον τα επόμενα 15 χρόνια και θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη ενθάρρυνση.

Επιπλέον, αν η Ελλάδα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό παράδειγμα και προωθήσει την χρήση του υγραερίου και του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές, το όφελος για το περιβάλλον μπορεί να φθάσει όχι μόνο στις μηδενικές, αλλά μέχρι και τις αρνητικές τιμές για τις εκπομπές καυσαερίων του θερμοκηπίου.

Στα θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των καταστημάτων ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει ότι έχει διαπιστωθεί μια τεράστια διαστρέβλωση της αγοράς είναι ότι κάποιοι εισαγωγείς από μόνοι τους ή με την συνδρομή άλλων αδειοδοτημένων – πιστοποιημένων συνεργείων μοιράζουν πιστοποιητικά νέας εγκατάστασης ή αλλαγής δεξαμενής σε μη πιστοποιημένα συνεργεία. Το ίδιο κάνουν και κάποια ΚΤΕΟ με την συνδρομή των συνεργατών τους.

Η πρότασή να θεσπιστεί υποχρεωτική ελάχιστη απόδειξη, δεν είναι υλοποιήσιμη από την στιγμή που δεν  το επιτρέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Εναλλακτικά προτείνουμε την υποχρεωτική θέσπιση της στατιστικής καταγραφής από την νέα πλατφόρμα «myAuto» και «Audit-Car» του Υπουργείου Μεταφορών σε συνεργασία με τα ΚΤΕΟ. Αν η καταγραφή είναι σωστή, τότε πολύ εύκολά θα μπορεί να βρεθεί αυτός που ‘’μοιράζει χαρτιά’’ και να ενισχυθούν τα νόμιμα συνεργεία και ΚΤΕΟ. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα μετριούνται και στατιστικά για το πόσα συστήματα υγραερίου ή φυσικού αερίου τοποθετούνται, πόσες αλλαγές δεξαμενές και το κυριότερο, ποιο κατάστημα και τεχνικός τις υπογράφει. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν οι λεγόμενοι «χαρτάκηδες» να συνεχίσουν την δράση τους, μιας και θα είναι δημόσια εκτεθειμένοι για τον πλασματικό όγκο δουλειάς που έχουν. Σκεφτείτε την περίπτωση μια πολύ μικρή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην Ελλάδα ή πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητες τις.

Επίσης λόγω του ελεύθερου ανταγωνισμού ο ΣΕΚΟΕ εκτιμά πως  πρέπει να καταργηθεί οποιαδήποτε διάταξη η οποία δυσκολεύει την ελεύθερη διακίνηση πιστοποιημένων ανταλλακτικών και συστημάτων.

Τέλος να είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική υπογραφή σε οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση του πιστοποιημένου καταστήματος προς τα ΚΤΕΟ και υποχρεωτικά την απαραίτητη απόδειξη από ταμειακή μηχανή ή ηλεκτρονικό λογισμικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο θα περιορίσουμε κατά τεράστιο ποσοστό τις «πωλήσεις» βεβαιώσεων, διότι δεν θα μπορούν πια να έχουν έτοιμες κενές υπεύθυνες δηλώσεις από τα ΚΕΠ και μπλοκάκι μηδενικών αποδείξεων, το οποίο δεν δηλώνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε στην εφορία.

Για την προστασία του περιβάλλοντος ο ΣΕΚΟΕ προτείνει με την μέτρηση των καυσαερίων στο κύριο και στο εναλλακτικό καύσιμο, θα μπορεί το ΚΤΕΟ να ελέγχει την λειτουργία του κινητήρα και αν αυτό ρυπαίνει παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο σε κάποιο από τα δύο καύσιμα, το όχημα να κόβεται.

Να υπάρξει οικονομική ή φορολογική επιβράβευση για αυτοκίνητα από EURO 5B και πιο σύγχρονα, είτε έχουν σαν κύριο καύσιμο την βενζίνη είτε το πετρέλαιο και τα οποία αποδεδειγμένα ρυπαίνουν λιγότερο. Μια πρόταση με αντικειμενικό κριτήριο για τους βενζινοκινητήρες είναι ο κανονισμός R115. Αν κάποιος καταναλωτής επιλέξει ένα τέτοιο σύστημα για το αυτοκίνητό του, θα το πληρώσει πιο ακριβά, θα ρυπαίνει πιστοποιημένα λιγότερο, οπότε είναι δίκαιο να έχει κάποιο παραπάνω όφελος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την αδιαλυτότητα στην σχέση συνεργείου, καταναλωτή και ΚΤΕΟ στην μέτρηση των καυσαερίων και θα μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την θέσπιση ενός EcoLabel, το οποίο θα συνδέεται με όλα τα οφέλη για τον χρήστη.

Σε περίπτωση που προχωρήσουν όλες τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες θα διασφαλίσουν τον καταναλωτή, τα συμφέροντα του υπουργείου, ο ΣΕΚΟΕ εκτιμά ότι θα έχουν όφελος όλες οι νόμιμες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να επενδύσουν περισσότερο στην επιχείρησή τους και να αντιμετωπίσουμε την ρύπανση που προκαλείται  κατά την αντικατάσταση της δεξαμενής υγραερίου ή φυσικού αερίου.

Επίσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανάκτηση των αερίων καυσίμων από τις δεξαμενές με ειδική πιστοποιημένη αντλία και η αδρανοποίησή της με άζωτο. Στην πράξη αυτό δεν ισχύει ούτε στο 5% των πιστοποιημένων καταστημάτων και σε κανένα παράνομο συνεργείο. Αυτό σημαίνει κατά την διάρκεια αλλαγής δεξαμενής λόγω 10ετίας ή λόγω μια επιθεώρησης της εσωτερικά, το αέριο διαφεύγει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα και ρυπαίνει πολύ περισσότερο σε σχέση με την ρύπανση που προκαλείται από την καύση του. Επίσης ο Σύνδεσμος προτείνει να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή του σειριακού αριθμού αυτής της συσκευής στις υπεύθυνες δηλώσεις των εγκαταστατών, ή ακόμα καλύτερα να γίνει ταυτόχρονη γνωστοποίηση- επικαιροποίηση από κάθε εγκαταστάτη προς το Υπουργείο Μεταφορών στο ηλεκτρονικό μητρώο για να αποφευχθεί η αναγραφή του ίδιας συσκευής από πολλά συνεργεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
«Κομπίνες» με το υγραέριο αποκάλυψε έρευνα της ΑΑΔΕ
Με υδρογόνο και φυσικό αέριο η μεταβατική περίοδος
Δοκιμή οικονομίας: Βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ή ηλεκτροκίνηση;

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ