Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | Car Of The Year 2024
        array(0) {
}
    

Δωρεάν η διαγραφή των κατεστραμμένων ΙΧ της Εύβοιας

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Τρεις μήνες έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες των πλημμυρισμένων οχημάτων για να τα διαγράψουν οριστικά από τα Μητρώα.

Δωρεάν και χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από κάποιο Κέντρο Ανακύκλωσης θα μπορούν να διαγράψουν για το επόμενο τρίμηνο οριστικά τα κατεστραμμένα οχήματα από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή που έπληξε πρόσφατα περιοχές της Εύβοιας.

Ειδικότερα σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει ότι:  «Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της πρωτοφανούς φυσικής καταστροφής που έπληξε τους Δήμους Χαλκιδέων και ΔιρφύωνΜεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας κατά την 8η και 9η Αυγούστου 2020, σας γνωστοποιούμε ότι οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές και ημέρες, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Εγκυκλίου, να διαγραφούν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.

Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευβοίας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις πλημμυρόπληκτες περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους.

Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.

Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων το όχημα σε περίπτωση που βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Τέλος, οι αρμόδιοι Δήμοι παρακαλούνται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον, να παραδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/αχρηστευμένα οχήματα που θα συλλεχθούν.»

Διαβάστε επίσης:

Παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα για την βελτίωσης της οδικής ασφάλειας!

Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται να κινούνται τα ηλεκτρικά οχήματα

Τέλος το «γρηγορόσημο» στα νέα διπλώματα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ