Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Ποιοι και πως θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης!

Ελλάδα 23:57
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Ποιοι και πως θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης!

ΝΕΑ

Ποιοι και πως θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης!

ΝΕΑ

Τι περιλαμβάνει η Πράσινη Συμφωνία που υπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο με 18 φορείς.

Advertisement
Advertisement

Δεκάδες ήταν οι φορείς που συμμετέχουν ενεργά στην Πράσινη Συμφωνία για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν σε ενέργειες ώστε να περάσουμε σε ένα μοντέλο μετακινήσεων με μηδενικούς ρύπους.

Ενθαρρύνουν την συμμετοχή και λοιπών κρατικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων στις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία και τους προσκαλούν να τη συνυπογράψουν, ενστερνιζόμενοι και αυτοί το όραμα του εξηλεκτρισμού των μεταφορών.

Advertisement
Advertisement

Η Πράσινη Συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που αποτελεί τον εθνικό «οδικό χάρτη» για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EuropeanGreenDeal) η οποία έχει θέσει το πλαίσιο μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Οι βασικοί άξονες του EuropeanGreenDeal– συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης – θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Σε διεθνές επίπεδο, η ηλεκτροκίνηση φαίνεται να αποτελεί τη βασική λύση για μετάβαση σε ένα περιβάλλον οδικών μετακινήσεων μηδενικών εκπομπών, με το 31% του παγκόσμιου στόλου οχημάτων να προβλέπεται πως θα είναι ηλεκτρικός έως το 2040. Ωστόσο στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου οχημάτων πλησιάζει τα 15,5 έτη. Είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ (11,7 έτη), επιτείνοντας την αρνητική συμβολή των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην  Ελλάδα.

Οπότε καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των εθνικών στόχων για τη μείωση των ρύπων αποτελεί η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των εθνικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με την πλειονότητά τους να αποδίδεται στη χρήση οχημάτων.

Advertisement

Οι δεσμεύσεις

Όλοι όσοι υπέγραψαν την Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δράσουν ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε πρωτοπόρο των βιώσιμων και πράσινων μετακινήσεων και αναγνωρίζουν πως το κοινό αυτό όραμα προϋποθέτει τη μετατροπή μεγάλου μέρους του στόλου οχημάτων σε οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Advertisement

Επίσης επιβεβαιώνεται ο στόχος που έχει τεθεί στο ΕΣΕΚ για μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των νέων οχημάτων έως το 2030.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται να συμβάλλουν στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών στην Ελλάδα, στη βάση των στόχων που αναφέρονται ανωτέρω, να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο αντιστοιχεί στο πεδίο δραστηριότητάς τους στη δημιουργία επαρκούς δικτύου υποδομών φόρτισης ανά την ελληνική επικράτεια με σκοπό την μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, να έχουν ουσιαστικό ρόλο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα και να συνεργαστούν σε δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.

Τα συναρμόδια Υπουργεία δεσμεύονται να υποστηρίξουν ουσιαστικά και στοχευμένα,την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενδεικτικά και μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων, να προχωρήσουν στον σταδιακό εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, τίθεται ο στόχος,  ειδικά για τους στόλους του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων στις προμήθειες νέων οχημάτων να υπερβαίνει το 25% από το 2021 και να ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 30% το 2025, να διασφαλίσουν τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να καλλιεργείται γόνιμη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της ηλεκτροκίνησης και να εκκινήσουν την κατάλληλη επικοινωνιακή εκστρατεία με αντικείμενο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Advertisement

ΣΕΑΑ

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) δεσμεύεται να αναπτύξει τους κατάλληλους χώρους συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών οχημάτων και να διασφαλίσει την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε ποσοστό άνω του 70% επί των σημείων εξυπηρέτησης που εκπροσωπεί πανελλαδικά, εντός του 2020. Η ανάπτυξη των χώρων αυτών θα συνοδεύεται από την κατάλληλη εκπαίδευση του τεχνικού  προσωπικού και από την εγκατάσταση απαραίτητης υποδομής φόρτισης εντός του χώρου και να αναπτύξει δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε περισσότερα από 1.200 σημεία εξυπηρέτησης που εκπροσωπεί πανελλαδικά.

Περιφέρειες – Δήμοι

Η Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ) δεσμεύεται να διαθέσει σημαντικό μέρος του κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027 εκ μέρους των Περιφερειών σε δράσεις που θα προωθούν και θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, με την ανάπτυξη δικτύου υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την προμήθεια ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων, την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας, την ανανέωση του στόλου οχημάτων των Περιφερειών και την δημιουργία  έξυπνων χώρων στάθμευσης.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) δεσμεύεται να προωθήσει ένα νέο μοντέλο αστικών μετακινήσεων εντός των πόλεων, που θα χορηγεί κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών δικύκλων και ποδηλάτων, θα προκρίνει τη χρήση των ΜΜΜ αντί των ΙΧ οχημάτων με συμβατικά καύσιμα και θα προκρίνει την επέκταση των ποδηλατοδρόμων, να δημιουργήσει επαρκές δίκτυο υποδομών φόρτισης για τα οχήματα και τα δίτροχα στις περιοχές ευθύνης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με παράλληλη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, να διευκολύνει την κυκλοφορία και στάθμευση των ηλεκτρικών οχημάτων, στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ, προβλέποντας συγκεκριμένα μέτρα κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) των Δήμων, ώστε να μετουσιωθεί η εμπειρία καινοτόμων πιλοτικών έργων ηλεκτροκίνησης σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη λήψη μόνιμων μέτρων, να δημιουργήσει (στην περίπτωση που δεν υπάρχει) και να ενισχύσει (όπου υπάρχει), δίκτυο ποδηλατοδρόμων για χρήση από τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τόσο σε μικρότερες πόλεις όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να προβεί στη σταδιακή αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και ρυπογόνων οχημάτων του στόλου της από ηλεκτροκίνητα οχήματα, αξιοποιώντας καταρχήν πόρους από το νέο ΕΣΠΑ αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς πόρους και να αναλάβει στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών , με στόχο την προώθηση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης και της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) δεσμεύεται να υλοποιήσει επενδύσεις με αντικείμενο την αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών, την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,και την ψηφιοποίηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, να προωθήσει και να ενθαρρύνει την «έξυπνη» φόρτιση από τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, με σκοπό τόσο την αύξηση της χρήσης πράσινης ενέργειας όσο και τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξοικονομώντας από τα κόστη ενίσχυσης του Δικτύου. να αντικαταστήσει τους μετρητές με έξυπνους σε παροχές ηλεκτρισμού, στις οποίες συνδέονται υποδομές φόρτισης, να προβεί σε ψηφιακή καταγραφή των υποδομών φόρτισης που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο τηςστοχευμένης ανάπτυξης και βέλτιστης λειτουργίας του Δικτύου και να αναπτύξει αρμόδιο τμήμα ηλεκτροκίνησης.

Αστικές συγκοινωνίες

Η Γενική Γραμματεία Μεταφορών του ΥΠΥΜΕ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας(ΟΑΣΑ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) δεσμεύονται να προμηθευτούν σημαντικό αριθμό ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο του επικείμενου διαγωνισμού για την ανανέωση του στόλου των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σκοπό σημαντικό μέρος του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτρικά μέσα στην επόμενη δεκαετία, να προβλέψουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης των υποδομών φόρτισης των λεωφορείων, εντός της πόλης, και από άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών οχημάτων, να ενθαρρύνουν την ηλεκτροκίνηση των ταξί, συνδράμοντας ενεργά στη χωροθέτηση και δημιουργία θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ταξί, να προβάλουν και να προωθήσουν τη χρήση ήπιων μέσων μετακίνησης(μικροκινητικότητα), όπως τα ηλεκτρικά  ποδήλατα, για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους και να προωθήσει δράσεις ανάκτησης και εξοικονόμησης ενέργειες στις διάφορες συνιστώσες του δικτύου των Δημόσιων Συγκοινωνιών

Πολυτεχνικές Σχολές και Ιδρύματα

Οι Πολυτεχνικές Σχολές και Ιδρύματα, εκπροσωπούμενα από τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)δεσμεύονται να συνδράμουν και να υποστηρίξουν τεχνικά τους εμπλεκόμενους φορείς στην κατάρτιση μελετών και την επιλογή εξοπλισμού για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών τους και τη σύνθεση κατάλληλων προκηρύξεων, να διεξάγουν εργαστηριακές και επί τόπου μετρήσεις και να υποδεικνύουν τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε ενδεχόμενα προβλήματα που παρουσιασθούν κατά τη λειτουργία των υποδομών φόρτισης και των συστημάτων ηλεκτροκίνησης, να υποστηρίξουν πιλοτικές ερευνητικές εφαρμογές με στόχο την αξιοποίηση και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε τεχνολογίες φόρτισης και ηλεκτροκίνησης, να συνδράμουν στην παρακολούθηση της λειτουργίας και την εκπόνηση μελετών συγκριτικής αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των υποδομών φόρτισης και των συστημάτων ηλεκτροκίνησης και να διοργανώσουν ημερίδες και διαλέξεις στα πλαίσια επιστημονικής ενημέρωσης  και διάχυσης πληροφορίας στο ευρύ κοινό σχετικά με θέματαηλεκτροκίνησης.

Τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας εκπροσωπούμενα από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) δεσμεύονται να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε τομείς που αφορούν την ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών για την αναβάθμιση της ηλεκτροκίνησης και στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, να  αναπτύξουν υβριδικές τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης με συνδυασμό τεχνολογιών υδρογόνου και συσσωρευτών για αύξηση της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων, να αναπτύξουν υποδομές παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία οχημάτων κυψελών καυσίμου με υδρογόνο και να αναπτύξουν νέες και να βελτιώσουν υφιστάμενες τεχνολογίες στην αλυσίδα τροφοδοσίας σταθμών, δικτύων και οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης.

ΣΕΒ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) δεσμεύεται να συνδράμει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις επιχειρήσεις και στην επίτευξη των σχετικών στόχων του ΕΣΕΚ, να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, για τις δυνατότητες, που προσφέρει το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και για τη συνολικότερη ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτόμέσα από στοχευμένεςεπικοινωνιακές δράσεις και να επιδιώξει την όσο το δυνατόν ευρύτερη υιοθέτηση και δημοσιοποίηση εθελοντικών στόχων ηλεκτροκίνησης από τις επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας σχετικές οδηγίες καλών πρακτικών.

ΤΕΕ

ΤοΤεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεσμεύεται να δημιουργήσει Τεύχος Οδηγιών ΤΕΕ  (ΤΟΤΕΕ) για θέματα εγκατάστασης υποδομών φόρτισης στα κτήρια, να μελετά δεδομένα σχετικά με τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και τη διαχείριση ισχύος μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου Παρατηρητηρίου, να δημιουργήσει ενδεικτικό Τεύχος Προδιαγραφών για τη διευκόλυνση διεξαγωγής διαγωνισμών σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και να διοργανώσει τεχνικά σεμινάρια για παροχή πιστοποιήσεων σε θέματα ηλεκτροκίνησης.

ΕΣΕΠΗΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ) δεσμεύεται να συνεισφέρει ενεργά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης μέσω της προσφοράς καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές πελάτες τους για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ίδιους μέσω ενεργητικής διαχείρισης των καταναλώσεών τους, να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου.

ΕΣΑΗ

O Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) δεσμεύεται να συνεχίσει ειδικά προγράμματα ηλεκτροκίνησης που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, όπως σχετικές επιδοτήσεις και ειδικά τιμολόγια, παράλληλα με στοχευμένες προωθητικές δράσεις που αφορούν την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης και τα ηλεκτρικά οχήματα και  να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες των μελών του σχετικά με την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών, τη σύζευξή τους με τις ευρωπαϊκές αγορές και την εμπέδωση συνθηκών ανοικτού και υγιούς ανταγωνισμού, έτσι ώστε  οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι ο εξηλεκτρισμός των μετακινήσεων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας θα αποφέρει σε αυτούς, τη μέγιστη μείωση κόστους σε σχέση με τη χρήση οχημάτων ορυκτών καυσίμων.

ΕΣΗΑΠΕ

O Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) δεσμεύεται να προωθεί και να υλοποιεί μέσω των μελών του έργα και υποστηρικτικές υποδομές παραγωγής Καθαρής Ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ) σε μεγάλη κλίμακα, στο πλαίσιο των σχετικών προδιαγεγραμμένων στόχων και  χρονοδιαγράμματων του ΕΣΕΚ, να αυξήσει το μερίδιο της Καθαρής Ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή σε εθνική κλίμακα, αυξάνοντας αντιστοίχως το ποσοστό συμμετοχής της στην  ηλεκτροκίνηση και να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις στήριξης της ηλεκτροκίνησης, ως κομβικού παράγοντα για την περαιτέρω διείσδυση της Καθαρής Ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ) στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα και στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

Οργανισμός Πόλεις για Ποδήλατο

Ο Οργανισμός Πόλεις για Ποδήλατο δεσμεύεται να διαμορφώσει σχέδιο ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων ως μέσων μετακίνησης στις ελληνικές πόλεις, να δημιουργήσει σειρά δράσεων με τον τίτλο “TesttheFuture” στο πλαίσιο των οποίων προσκαλεί τους πολίτες να δοκιμάσουν, σε πραγματικές συνθήκες ηλεκτρικά ποδήλατα, να προωθήσει τον ρόλο του ως συνομιλητή ενώπιον συναρμόδιων φορέων με στόχο την ενημέρωση αναφορικά με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τον σαφή διαχωρισμό  των κατηγοριών τους ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα και τη μέγιστη ταχύτητά τους καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στον ΚΟΚ σε σχέση με την αντιμετώπισή τους από την πολιτεία, βάση προδιαγραφών, να συμβάλλει  στην ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού, αναδεικνύοντας το ρόλο των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε αυτό, να παροτρύνει τις επιχειρήσεις στην απόκτηση στόλου ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη διάθεσή τους στους εργαζομένους τους και να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας και μεταφοράς των καλών πρακτικών της Ευρώπης στους αρμόδιους φορείς, την ποδηλατική βιομηχανία και τους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας την ιδιότητά της ως επίσημου μέλους της European Cyclists Federation

ECOCITY

Ο Εθελοντικός Οργανισμός Ecocity (ECOCITY) δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο της αντικειμενικής και υπεύθυνης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις σύγχρονες προκλήσεις, συγκυρίες και για τις καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους μετακίνησης, που διέπουν την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, όπως διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, να επιταχύνει τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και την αειφόρο πόλη εστιάζοντας στα μέτρα καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, να συνεισφέρει στην αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των πολιτών προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, μέσω δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, ενεργειακής αποδοτικότητας και υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς, με έμφαση στο ποδήλατο και στην ηλεκτροκίνηση και να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα του οδικού περιβάλλοντος, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση των κατοίκων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συναίνεση σε καινοτόμες και αποφασιστικές πολιτικές όπως η ηλεκτροκίνηση.

ΣΕΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) δεσμεύεται να δημιουργήσει επαρκές δίκτυο τροφοδοσίας και εξυπηρέτησης καταναλωτών χρηστώνηλεκτρικών οχημάτων αλλά και οχημάτων κυψελών καυσίμου με υδρογόνο και να συνεργαστεί ενεργά με την Πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου αλλά και τους ιδιώτες για την υλοποίηση μιας ομαλής μετάβασης σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο μεταφορών.

ΕΑΕΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δεσμεύεται να ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της να αναπτύξουν καινοτόμα ειδικά προγράμματα ασφάλισης, με διευρυμένες παροχές & καλύψεις, προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχημάτων και στις ανάγκες των χρηστών των οχημάτων αυτών, να υποστηρίξει δράσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Οδική Ασφάλεια και στην ενημέρωση καταναλωτών, επαγγελματιών και φορέων σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο χρήσης και διαχείρισης εν γένει ενός ηλεκτρικού οχήματος.

HELLASTRON

Ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» (HELLASTRON) δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών του δικτύου των μελών της.  Στόχος της μέσα στην επόμενη διετία είναι να έχει διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των σταθμών φόρτισης που θα βρίσκονται σε λειτουργία, ώστε η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών να είναι τα 50 χιλιόμετρα και η μεγαλύτερη απόσταση τα 150χλμ., να παρέχει ευνοϊκή μεταχείριση  των ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με την στάθμευση στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), να χρησιμοποιήσει πιλοτικά έξυπνα συστήματα διαχείρισης κινητικότητας, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, να υλοποιήσει σχετική μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών των εταιριών λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων – μελών της ένωσης και να υποστηρίξει ενεργά, επικοινωνιακές καμπάνιες σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης. και την δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο των μελών της.

ΠΟΜΙΔΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δεσμεύεται να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες υφισταμένων κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης οχημάτων, να εγκαταστήσουν υποδομές φόρτισης, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα και χρησιμότητα ύπαρξης σχετικών υποδομών και να  ενημερώσει τους συνιδιοκτήτες και διαχειριστές κάθε είδους υφισταμένων συνιδιόκτητων κτιρίων για την αναγκαιότητα της ηλεκτροκίνησης και τη δυνατότητα κάθε ιδιοκτήτη θέσης στάθμευσης να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει υποδομή φόρτισης με δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του.

ΕΕΤ

Επίσης και τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών υποστηρίζουν το μνημόνιο συνεργασίας στην Πράσινη Συμφωνία.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτροκίνηση ο Κυριάκος, “σαπάκια” οι άλλοι…

Επιβεβαίωση Newsauto! Φθηνότερα τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας – Πότε έρχονται

Επίσημο: Έως 5.500 ευρώ η επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου!