Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Online οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Big Brother» σε point system, εξεταστές και Ταξί!

Ελλάδα 4:55
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Online οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Big Brother» σε point system, εξεταστές και Ταξί!

ΝΕΑ

Online οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Big Brother» σε point system, εξεταστές και Ταξί!

ΝΕΑ

Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες του Υπουργείου.

Advertisement
Advertisement

Μεταβιβάσεις οχημάτων online με ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών αλλά και άρση της παρακράτησης κυριότητας, αυτόματη καταγραφή των βαθμών ποινής στο Point system για τους παραβάτες οδηγούς, δημιουργείται πλατφόρμα καταγγελιών για οδηγούς ταξί, αλλά και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών όπου θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή / καταχώρηση επώνυμων καταγγελιών μέχρι και Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων ετοιμάζει μεταξύ άλλων το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης το υπουργείο Υποδομών με την ψηφιακή αναβάθμιση θα επιδιώξει να πατάξει την αισχροκέρδεια αλλά και τον χρηματισμό ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τους πολίτες μειώνοντας το χρόνο και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Advertisement
Advertisement

Μάλιστα για όλα τα παραπάνω υπεγράφη προγραμματική συμφωνία για την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη ενώ συμμετείχαν και οι γενικοί γραμματείς των δύο Υπουργείων κ.κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος και Νίκος Σταθόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί διμερής ομάδα εργασίας, υπεύθυνη για την ταχεία και αποτελεσματική εξέλιξη των καθορισμένων δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες οδήγησης όλων των κατηγοριών αναμένεται απλούστευση της διαδικασίας και ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών (ή/και μέσω ΚΕΠ). Στόχος είναι η ταχύτερη έκδοση αδειών οδήγησης, συνολική μείωση διοικητικού κόστους,  αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας.

Advertisement

Και στην μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας ΕΙΧ οχημάτων θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών. Αναμένεται άρση κυριότητας οχήματος και απλούστευση διαδικασιών άρσης παρακράτησης κυριότητας οχημάτων. Στόχος είναι η συνολική μείωση διοικητικού κόστους,  η αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών και η καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας.

Πλήρη ανατροπή αναμένεται και στην βεβαίωση και παρακολούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ. Σχεδιάζεται πλήρης επανασχεδιασμός και υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ. Στόχος είναι η κατανομή ποσών για εθνικές και τοπικές δράσεις οδικής ασφάλειας, η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της οδικής ασφάλειας, διασφάλιση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια και απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Advertisement

Οσον αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Οχημάτων (ΣΕΣΟ) – POINT SYSTEM αναμένεται να γίνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των παραβάσεων συγκριμένων διατάξεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ’ έξιν παραβατών οδηγών. Στόχος είναι η απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και δυνατότητα on line ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο Point system και η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού / πόρων μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων  υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργείται πλατφόρμα καταγγελιών όπως για οδηγούς ταξί, αλλά και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών όπου θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή / καταχώρηση επώνυμων καταγγελιών (μέσω κωδικών Taxis) και υποχρέωση feedback από πλευράς διαχειριστή (ενημέρωση πορεία της καταγγελίας, συστάσεις, πειθαρχικές ποινές). Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας αλλά και διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας αλλά και του χρηματισμού.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των στοιχείων (από το στάδιο της υποβολής τους έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους). Αναμένεται πρόσβαση του ΥΠΥΜΕ (διαχειριστής) και κατ’ ελάχιστον των Δήμων / Περιφερειών ως φορείς εκπόνησης ΣΒΑΚ. Στόχος είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας για την έκδοση των προβλεπόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο γνωμοδοτήσεων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι-τα ΣΒΑΚ αποτελούν κομβικό σημείο για τη συγχρηματοδότηση έργων κατά την νέα προγραμματική περίοδο.-θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από μέρος των προστίμων που εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ επί παραβάσεων ΚΟΚ.

Advertisement

Τέλος γίνεται πράξη και η δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών για επίσπευση των διαδικασιών δανειοδότησης  υδατοδρομίων. Συγκεκριμένα προωθείται η ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (ΗΣΠΑΥ) που θα επιτρέπει την Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και τεχνικού φακέλου για έκδοση ανανέωση/ τροποποίησή/άδειας υδατοδρομίου. Στόχος είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε:

«Η σημερινή προγραμματική συμφωνία, η οποία είναι η πρώτη που υπογράφεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, έχει ως στόχο την απλοποίηση και ακολούθως την ψηφιοποίηση σειράς σημαντικών διαδικασιών, όπως αυτές που αφορούν στην έκδοση αδειών οδήγησης, την μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΟΚ. Η σημερινή συμφωνία εγγυάται ότι γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία ταλαιπωρούσαν για χρόνια τους πολίτες, σταματούν οριστικά να υπάρχουν. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προκειμένου να γίνουν γρήγορα οι ενέργειες που θα εξασφαλίσουν στους πολίτες ευκολία στις συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο και ουσιωδώς βελτιωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Είμαστε ευτυχείς που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι το πρώτο που υπογράφει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Απλούστευση και Ψηφιοποίηση των Διαδικασιών. Η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται εργαλεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και προχωράμε γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως άλλωστε έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία θα διευκολύνει διαδικασίες που αφορούν μεταξύ άλλων, στην έκδοση  διπλωμάτων και τη μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας, στον έλεγχο της συμπεριφοράς των οδηγών μέσω του pointsystem, αλλά και στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αδειών των υδατοδρομίων.»

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε:

«Με την υπογραφή της σημερινής Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θέτουμε τις βάσεις για να βάλουμε οριστικά τέλος σε μια σειρά από «ουρές» που ταλαιπωρούν για χρόνια πολίτες και επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας την ίδια στιγμή το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών. Με την απλοποίηση και την ακόλουθη ψηφιοποίηση των διαδικασιών στα 13 έργα που έχουν συμφωνηθεί με το ΥΠ.Υ.ΜΕ. εργαζόμαστε με μοναδικό μας στόχο να μετασχηματίσουμε πλήρως την εμπειρία των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή με την απολοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, επιτυγχάνουμε την αποσυμφόρηση του Δημοσίου από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξοικονομώντας πόρους, «χαμένες» εργατοώρες και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα, επενδύουμε στην καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας. Με την υπογραφή τόσο της σημερινής συμφωνίας, αλλά και εκείνων που θα ακολουθήσουν, απαρέγκλιτος στόχος μας είναι στο εξής το ελληνικό δημόσιο να λειτουργεί στα πρότυπα των θεσμικά ανεπτυγμένων κρατών της Ε.Ε»

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Νίκος Σταθόπουλος δήλωσε:

«Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι επιτελικού χαρακτήρα και πέρα από τον πολίτη, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αυτοματοποίησή τους, θα προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο στο Υπουργείο να επιτελέσει καλύτερα τη δουλειά του. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι εμείς συνεργαζόμαστε με τους πολίτες, αλλά και με κλάδους και είναι σημαντικό να δούμε μια προσέγγιση πιο πρακτική με τους χρήστες».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Αυτά είναι τα 10 πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα

Αποκλειστικό: Αυτές είναι οι αλλαγές στα Τέλη Κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά

Τι γίνεται με τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από μη κράτη-μέλη της ΕΕ