ΝΕΑ

Πόσο κοστίζει το πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης

Ελλάδα 19:31
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Πόσο κοστίζει το πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης

Συγκριτικά

Πόσο κοστίζει το πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης

Συγκριτικά

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης συνολικής δαπάνης…

Advertisement

Πάνω από 177.000 ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια και πάνω από 150.000 ευρώ θα κερδίσει ο ανάδοχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που θα αναλάβει την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2019 αλλά και το 2020 ανέρχεται σε 177.766 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ ενώ το κόστος μειώνεται κατά 20.000 ευρώ στα 157.132 ευρώ για το 2021.

Advertisement

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου θα παρέχει:

• Πλήρη τεχνική υποστήριξη του λογισμικού για τη μετάβαση της παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (υποσυστήματα Αδειών Κυκλοφορίας, Αδειών Οδήγησης, Ειδικών Αδειών Οδήγησης Ε.Δ.Χ., Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σ.Ε.Σ.Ο., βοηθητικά προγράμματα) από το GCOS partition στο OPEN partition, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών.

• Πλήρη τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών, που εκτός των παραπάνω συμπεριλαμβάνει και τα Πληροφοριακά Συστήματα RESPER, Ανταλλαγής Στοιχείων για εκτύπωση Αδειών Οδήγησης, Ε.Μ.Μ.Ε., ERRU, Ιστορικό Αδειών Κυκλοφορίας, Ιστορικό Αδειών Οδήγησης, Η.Α.Σ. για Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ., Απόσυρσης, Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων.

Advertisement

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 12 Μαρτίου και ώρα 12.00, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 18 Μαρτίου.