Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Quality & Safety Ltd: Εν αρχή είναι η δια βίου εκπαίδευση

Ελλάδα 5:50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Quality & Safety Ltd: Εν αρχή είναι η δια βίου εκπαίδευση

ΝΕΑ

Quality & Safety Ltd: Εν αρχή είναι η δια βίου εκπαίδευση

ΝΕΑ

Η εταιρεία Quality & Safety Ltd/ Ποιότητα & Ασφάλεια ΕΠΕ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης των  επαγγελματιών οδηγών για πιο ασφαλείς μετακινήσεις. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών προδιαγραφών σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Advertisement
Advertisement

Η σωστή και συστηματική εκπαίδευση είναι ουσιώδες στοιχείο για την οδική ασφάλεια επειδή εξελίσσει τις ικανότητες των οδηγών να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τους κινδύνους, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για να αντιδράσουν με ασφάλεια σε επικίνδυνες καταστάσεις εφαρμόζοντας τις κατάλληλες ενέργειες πρόληψης και αποφυγής κατά την οδήγηση.

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι με διαφορά από τους πιο ελλειμματικούς στην Ελλάδα και πρέπει πια να λάβουμε σοβαρά μέτρα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά με στόχο πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την μείωση των οδικών ατυχημάτων με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.  Έτσι μόνο μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας.

Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που πρωτοπορούν παρέχοντας το σημαντικότερο αγαθό για την οδήγηση που είναι η γνώση και η εκπαίδευση. Η Quality & Safety Ltd.  δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2001 και είναι η μοναδική εταιρεία στον τομέα της Πιστοποιημένη με ISO 9001: 2015, ISO 39001:2012 και ISO 29993:2017, και Διαπιστευμένη απο τους μεγαλύτερους Ευρωπαικούς Οργανισμούς Οδικής Ασφάλειας όπως η IAM  U.K. , η Test & Training Αυστρίας και η MPQC Μεγάλης Βρετανίας.  

Advertisement
Advertisement

Πρόκειται για την μοναδική στην Ελλάδα, σύγχρονη και καινοτόμο Εταιρεία Οδικής Ασφάλειας, που δραστηριοποιείται σήμερα σε 6 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία) καθώς και στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός εξελιγμένου Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, το οποίο συμμορφώνεται με τις σύγχρονες διεθνείς επιταγές, την νομοθεσία και την Εταιρική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας που διατηρεί η κάθε εταιρεία πελάτης.

Τι είναι όμως το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας που προσφέρει η Quality & Safety;

Advertisement

Είναι ένα εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης  των αυξημένων απαιτήσεων πρόληψης, αποφυγής και αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων στην Οδική Ασφάλεια. Αξιοποιεί μια συνθετική και συνδυαστική προσέγγιση και δίνει έμφαση στη σχέση της επιχείρησης µε το περιβάλλον της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας της.

Το συγκεκριμένο Σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μέσα από συνεχή εκπαίδευση αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις και τις δεξιότητές ανάλογα με τον τύπο του οχήματος που χειρίζεται και τον κλάδο της μεταφοράς στον οποίο δραστηριοποιείται.

Advertisement

Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που πρέπει να διατηρούν οι εταιρείες ώστε να πετύχουν την πρόληψη των συμβάντων και ο τρίτος πυλώνας είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο τρόπος παρακολούθησής του μέσω της επιλογής και της σωστής συντήρησης.

Η Quality and Safety Ltd. αναπτύσσει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους οδηγούς όλων των τύπων οχημάτων, βαρέων, συμβατικών, ανυψωτικών και μηχανημάτων έργου. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οι οδηγοί έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις  ικανότητες πρόβλεψης, αποφυγής και χειρισμού  επισφαλών καταστάσεων αλλά και να αποκτήσουν συνείδηση ασφάλειας με απώτερο στόχο την πρόληψη και αποφυγή των ατυχημάτων.

Μερικοί θεματικοί άξονες της εκπαίδευσης είναι η Αμυντική Οδήγηση, η οποία έχει αναπτυχθεί σε εφτά εκπαιδευτικούς κύκλους για να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που επανεκπαιδεύονται μέσα στα χρόνια, η Οικονομική Οδήγηση, ο Ασφαλής Χειρισμός σε Συνθήκες Ολίσθησης, η Αποφυγή Ανατροπής, ο Ασφαλής Χειρισμός Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων ργου και πολλά ακόμα.

Advertisement

Αυτό που έχει διαπιστώσει η εταιρεία μετά το πέρας των επιμορφωτικών μαθημάτων της είναι η μείωση των ατυχημάτων κατά 10-15%, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η μείωση των φθορών και του κόστους συντήρησης και η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μειώνοντας έτσι και το αντίκτυπο των εκπομπών καυσαερίων στο περιβάλλον.

Πολύ σημαντικός είναι επίσης ο συμβουλευτικός χαρακτήρας της Quality & Safety Ltd. για τις επιχειρήσεις. Μπορεί να προετοιμάσει εταιρείες που θέλουν να πιστοποιηθούν για το ISO στην Οδική Ασφάλεια προτείνοντας διεργασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και κουλτούρας που διαθέτει η κάθε εταιρεία.

Για να ενισχύσει τα προγράμματα για τις επιχειρήσεις η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως είναι η Ανάλυση Ρίσκου Διαδρομών, Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων -ΣAMEE, εκπαίδευση ή και προετοιμασία για ADR, και το μοναδικό και εξειδικευμένο , Διαπιστευμένο με ISO , πρόγραμμα Τεχνικού Ελέγχου Ασφάλειας Οχημάτων “SafePass”, που διασφαλίζει την καλή λειτουργία των οχημάτων ενός μεταφορικού στόλου, είτε αυτό ανήκει στην εταιρεία, είτε είναι συνεργαζόμενο.

Η Quality & Safety Ltd. είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται τόσο ο Έλληνας οδηγός όσο και ο Logistics Manager μιας εταιρείας αυτήν τη στιγμή. Έναν έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο συνεργάτη ο οποίος θα του εξασφαλίσει μια πλήρη εκπαίδευση, είτε ατομικά, είτε στην επιχείρησή του, ώστε να γίνει η κοινωνία μας πιο ασφαλής στους δρόμους. Θυμίζουμε ότι το 95% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.