Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Εισαγωγή μεταχειρισμένου ΙΧ: Βήμα-βήμα η νέα διαδικασία!

Ελλάδα 10:44
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Εισαγωγή μεταχειρισμένου ΙΧ: Βήμα-βήμα η νέα διαδικασία!

ΝΕΑ

Εισαγωγή μεταχειρισμένου ΙΧ: Βήμα-βήμα η νέα διαδικασία!

ΝΕΑ

Έμποροι αλλά και ιδιώτες καταναλωτές πρέπει να «ανεβάζουν» τα έγγραφα στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων.

Advertisement
Advertisement

Αλλάζουν όλα από σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, λεωφορείων και φορτηγών καθώς τόσο οι έμποροι όσο και οι ιδιώτες καταναλωτές που θέλουν να εισάγουν κάποιο όχημα θα πρέπει να αναρτούν τα έγγραφα που απαιτεί η νέα νομοθεσία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ονομάζεται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ) ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία αλλά και τα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα φαινόμενο παραβατικότητας που έχουν να κάνουν με τον εκτελωνισμό των οχημάτων καθώς πλέον τα δεδομένα θα είναι online διαθέσιμα και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασταυρωθούν και να ανακαλυφθούν οι επιτήδειοι έμποροι οι ιδιώτες καταναλωτές που εισάγουν οχήματα προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα ώστε να μειώσουν το κόστος εκτελωνισμού.

Advertisement
Advertisement

Άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε τα στοιχεία από έρευνα που πραγματοποίησε σύμφωνα με τα οποία περίπου στο 37% των ελεγχόμενων φακέλων από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα διαπιστώθηκαν προβλήματα με τον ΦΠΑ ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι Αρχές ανακάλυψαν ότι είχαν προσκομιστεί βεβαιώσεις για τον εξοπλισμό των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υποδεέστερες από τις πραγματικές ώστε να καταβληθεί χαμηλότερο Τέλος Ταξινόμησης.

Από σήμερα οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά και οι ιδιώτες καταναλωτές θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονικά πλατφόρμα του ΜΕΜΟ και να αναρτούν τα έγγραφα που ορίζει η νέα νομοθεσία που μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο αριθμός πλαισίου, η κατηγορία, η μάρκα, το μοντέλο, ο κυβισμός του κινητήρα, οι εκπομπές CO2, η ημερομηνία λήξης του ξένου ΚΤΕΟ, ο αριθμός της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος, ο αριθμός και η ημερομηνία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 1ης Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με Διευκρινιστική Πράξη του Υπουργείου οι εισαγωγείς από 30/12/2022 έως και 27/02/2023 θα έχουν την δυνατότητα καταχώρισης των οχημάτων κατηγοριών Μ και Ν στο ΜΕΜΟ έως και 40 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Advertisement

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και έπειτα η προθεσμία καταχώρισης των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν στο ΜΕΜΟ μειώνεται σε έως 20 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Οι εισαγωγείς οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Ο1, Ο2 και Ο3 θα υποχρεούνται να καταθέτουν τα στοιχεία των οχημάτων από τις 16 Ιανουαρίου 2024 και θα έχουν προθεσμία καταχώρισης έως 20 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Advertisement

Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά 3 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις και σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς καταχώρισης θα επιβάλλει πρόστιμα από 500 έως και 2.000 ευρώ.

Αναλυτικά η διαδικασία καταχώρισης δεδομένων οχήματος

Advertisement

Αρχικά οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων.

Κατά την καταχώριση των δεδομένων οχήματος εισαγωγής όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά:

Βήμα 1: Είσοδος του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στην εφαρμογή μέσω Taxisnet.

Βήμα 2: Καταχώριση δεδομένων οχήματος εισαγωγής:

Κάθε καταχώριση οχήματος εισαγωγής στο M.E.M.O. παίρνει ένα μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία καταχώρισης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται είναι τα εξής:

α.  Αριθμός πλαισίου οχήματος (ο μοναδιαίος αριθμός)

-Πραγματοποιείται έλεγχος αν το πλαίσιο υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο M.E.M.O.. Αν υπάρχει τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει τότε  προχωρά στον  έλεγχο που περιγράφεται στο επόμενο εδάφιο.

-Πραγματοποιείται έλεγχος, με web service στο ΠΣΑΚ (κλήση με αριθμό πλαισίου), αν το όχημα κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα. Αν υπάρχει, εμφανίζεται μήνυμα λάθους στον Χρήστη και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει ο χρήστης οδηγείται στην καταχώριση και των λοιπών στοιχείων.

β. Κατηγορία οχήματος (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα: Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3,Ο1, Ο2, Ο3).

γ. Κατασκευαστικός οίκος (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κατασκευαστικός οίκος ο χρήστης επιλέγει «άλλο» και του επιτρέπεται να καταχωρήσει τη Μάρκα.

γ.2  Για τα λεωφορεία Μ2-Μ3, κατασκευαστικός οίκος του πλαισίου (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

δ.   Στοιχεία οχήματος:

δ.1. Μοντέλο.

δ.2. Τύπος.

δ.3 Παραλλαγή.

δ.4. Έκδοση.

ε.   Κυβισμός κινητήρα ( ή KWh στα ηλεκτρικά οχήματα).

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος (υποχρεωτικό, αν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες οχήματος Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2,Ο3).

ζ. Θέσεις καθημένων (υποχρεωτικό, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3).

η. Αντιρρυπαντική τεχνολογία (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

θ. Οι σταθμισμένες και συνδυασμένες εκπομπές CO2 (υποχρεωτικό για κατηγορίες Μ1 & Ν1).

ι. Ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

ια. Ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον απαιτήθηκε να κατατεθεί στην Ελλάδα).

ιβ. Αριθμός ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος).

ιγ. Ημερομηνία ΔΑΟ.

ιδ. Αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιε. Ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιστ. Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

ιζ. Εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας (κείμενο με κενό μεταξύ των κωδικών ανακλήσεων, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας υπάρχει η επιλογή «Δεν υπάρχουν».

Βήμα 3: Επισύναψη εγγράφων

H επισύναψη πραγματοποιείται ανά τύπο εγγράφου και υποχρεωτικά σε κάθε κατηγορία ο χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» επισυνάπτει τα εξής απαιτούμενα έγγραφα:

1.Βεβαίωση αντιπροσώπου ή άλλης πηγής με πληροφορίες εξοπλισμού, που κατατέθηκε στο τελωνείο.

2.Δελτίο τεχνικού ελέγχου στην αλλοδαπή που κατατέθηκε για την ταξινόμηση στην Ελληνική Αρχή ταξινόμησης. Οι επιλογές του χρήστη είναι: α) επισύναψη και β) δεν απαιτήθηκε για την ταξινόμηση, καθώς το όχημα δεν ήταν υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

3.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

4.Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα.

5.Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

6.Πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Βήμα 4: Ολοκλήρωση καταχώρισης και αποδοχή ότι τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» είναι ακριβή και αληθή.

1.Ο «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» εισάγει στο σύστημα όλα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις με τη δέσμευση ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και γνησιότητα των καταχωρημένων στοιχείων.

2.Επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση. Ο χρήστης μπορεί να δει τις αιτήσεις του και την κατάσταση αυτών (προσωρινά αποθηκευμένη, καταχωρημένη).

3.Κατά την απόπειρα του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του στο Μ.Ε.Μ.Ο. εμφανίζεται μία ή δύο φορές μήνυμα υπενθύμισης ότι πρόκειται να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του και ότι θα πρέπει να προβεί πριν σε επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων καθώς μετά την οριστική καταχώριση αυτών δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις.

4.Μετά την οριστική καταχώριση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων εμφανίζεται στον χρήστη ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης και δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών αλλά μόνο να δει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει και το περιεχόμενο αυτών.

Διαδικασία απόκτησης διαπιστεύσεων των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας»

1.Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής»: Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποστέλλει στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του εν λόγω Υπουργείου τα στοιχεία των υπαλλήλων της που προτείνει να έχουν πρόσβαση στο Μ.Ε.ΜΟ. προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής».

2.Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «Εθνικός Διανομέας»: Οι Εθνικοί Διανομείς οχημάτων την πρώτη φορά που συνδέονται στο Μ.Ε.Μ.Ο., συμπληρώνουν το προφίλ τους (ταχυδρομική διεύθυνση & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)) υποχρεωτικά, σταθερό & κινητό τηλέφωνο προαιρετικά) και μετά συμπληρώνουν αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στο εν λόγω Μητρώο, προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη <Εθνικός Διανομέας>. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη με συνημμένο το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

3.Το Μ.Ε.Μ.Ο. παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

4.Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες του Μ.Ε.Μ.Ο. κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

5.Η αποδοχή του εγγεγραμμένου εθνικού διανομέα ως χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο. γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

6.Για την Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο.:

α. Οι χρήστες  «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» του Μ.Ε.Μ.Ο. δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους [αναγνωριστικό χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password)].

β. Σε περίπτωση που οι χρήστες «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» του Μ.Ε.Μ.Ο.  επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήρια τους, ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, του παρόντος παραρτήματος.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό Χρήσης του ΜΕΜΟ που έχει εκδώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τι πληρώνουν οι έμποροι για εγγραφή στο ΕΜΠΑ

Συμβάσεις με εταιρείες ανακύκλωσης θα πρέπει να υπογράψουν οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και κατόπιν να εισάγουν οχήματα χωρίς πρόστιμα.

Αρχικά οι έμποροι ΙΧ και φορτηγών θα πρέπει να εισέλθουν στο ΕΜΠΑ και να κάνουν προεγγραφή και κατόπιν υπογράφουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ καταβάλλοντας 200 ευρώ, για την ανακύκλωση ελαστικών θα καταβάλλουν 1 ευρώ για κάθε ελαστικό στα οχήματα που έχουν εισάγει τα 3 τελευταία έτη και 0,10 ευρώ για κάθε μπαταρία οχήματος που έχουν εισάγει την προηγούμενη χρονιά. Κατόπιν οι αιτούντες έμποροι αυτοκινήτων και φορτηγών λαμβάνουν κωδικούς αφού πληρώσουν επιπλέον 200 ευρώ εφάπαξ!

Αντιδρά ο ΣΕΕΑΕ για το ΜΕΜΟ και το ΕΜΠΑ!

Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) προκάλεσε η ενεργοποίηση τόσο του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ) όσο και η αναγκαστική εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

Μάλιστα ο ΣΕΕΑΕ απέστειλε και αναφορά-αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν είναι εισαγωγείς αλλά ούτε παραγωγοί οχημάτων ή ελαστικών οπότε και ζητούν την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση εγγραφή τους στο ΕΜΠΑ.

Ειδικότερα η αναφορά-αίτημα αναγράφει ότι: «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Μ.Ε.Μ.Ο. και πιο συγκεκριμένα την υποχρέωση εγγραφής των εμπόρων μεταχειρισμένων στο μητρώο παραγωγών Ε.Μ.ΠΑ. (παρ. 2, άρθρο 15, ν.4819/2021 (Α’129)) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της, έχουμε να κάνουμε την εξής διευκρίνηση προς αποφυγή παρερμηνειών.

Τα μέλη του Συνδέσμου μας που ασκούν ενδοκοινοτικό εμπόριο εντός της Ένωσης ΔΕΝ είναι εισαγωγείς (όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 3, παρ.42 του κανονισμού 2018/858 της EE) ούτε κεντρικοί εισαγωγείς/διανομείς στην Ελλάδα αλλοδαπών αυτοκινητοβιομηχανιών που πωλούν καινούργια οχήματα, αλλά απλοί έμποροι που μεταπωλούν μεταχειρισμένα οχήματα.

Κατά συνέπεια δεν πληρούν τον ορισμό “Παραγωγός” οχημάτων ή ελαστικών όπως αυτός ορίζεται στις παρ. 7 άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 και παρ.6 άρθρο 2 του Π.Δ. 109/2004 και κατ’ επέκτασην εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την υποχρεωτική τους εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. (Περίπτωση δ’, Άρθρο 2, YA 181504/2016)

Ως εκ τούτου αιτούμεθα την άμεση εξαίρεση των εμπόρων μεταχειρισμένων από την υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ και κατά συνέπεια την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις χρήση της πλατφόρμας Μ.Ε.Μ.Ο. από την 16η Ιανουαρίου οπότε και αρχίζει η υποχρεωτική χρήση της.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Από «κόσκινο» χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ – Βαριά πρόστιμα
Εισαγόμενα ΙΧ: Ιδού τα χρονικά όρια κατάθεσης των εγγράφων
Νέο χαράτσι έρχεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!