Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | Car Of The Year 2024
        array(0) {
}
    

ΝΕΑ

Ηλεκτρονικά διόδια ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και τα χιλιόμετρα!

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση έξυπνων σηματοδοτών με κάμερες και νέο online Point System για τους παραβάτες οδηγούς.

Ηλεκτρονικά διόδια ανάλογους με τις εκπομπές CO2 των οχημάτων αλλά και με βάση την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου (χιλιόμετρα) με ελεύθερη ροή χωρίς στάσεις, έξυπνα φανάρια με κάμερες, online μεταβιβάσεις οχημάτων, διασυνδεμένα οχήματα, νέο online point system για τις παραβάσεις των οδηγών, έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι, ψηφιακοί ταχογράφοι, αλλά και δίκτυα αισθητήρων στις πόλεις είναι μερικά από τα έργα που περιλαμβάνει η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που ανάρτησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025!

Μάλιστα το Υπουργείο καλεί τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαβούλευση για την ψηφιακή Ελλάδα στο site https://digitalstrategy.gov.gr/.

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω του opengov.gr και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος (π.χ. ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, κ.α.).

Στην πολυσέλιδη Βίβλο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τις Μεταφορές όπου σχεδιάζονται πραγματικά πρωτοποριακά πράγματα που θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα μειωθεί η γραφειοκρατία για τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην Βίβλο η εφαρμογή τεχνολογιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στις υφιστάμενες υποδομές θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του μεταφορικού συστήματος παρέχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της υφιστάμενης χωρητικότητας των δικτύων ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομήσει πόρους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και θα μειώσει την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Στις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής περιλαμβάνονται επίσης η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών και των διαδικασιών διαχείρισης του μητρώου οχημάτων και αδειών οδήγησης.

Επίσης σχεδιάζεται η επαύξηση της Διαδικτυακής διαθεσιμότητας και χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό ταξιδιού με πολυτροπική μετακίνηση αξιοποιώντας αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οδική ασφάλεια και στη μείωση των ατυχημάτων και των απωλειών στις μεταφορές όπως επίσης και στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων.

Τέλος θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη της ευφυΐας των πόλεων (Smart Cities) με προτεραιότητες αφενός την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την πράσινη κινητικότητα και αφετέρου τη διάθεση δημόσιων δεδομένων από τους αισθητήρες της πόλης για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών από τρίτους.

Στην ίδια κατεύθυνση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του C-ITS platform, μπορούν να ενθαρρύνονται καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν τη λήψη και εκμετάλλευση των εντός των οχημάτων δεδομένων (in vehicle data) καθώς και των δεδομένων διασυνδεμένων οχημάτων. Στόχος είναι η πιο ασφαλής οδήγηση, η μείωση του κόστους χρήσης των οχημάτων, η φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τα συνεργεία συντήρησης, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους λειτουργούς του οδικού δικτύου. Αντίστοιχα μπορούν να αξιοποιούνται υπηρεσίες δεδομένων από αισθητήρες και κάμερες επί οχημάτων ανίχνευσης (probe cars) είτε δεδομένα από προσωπικές φορητές συσκευές εθελοντών πολιτών οδηγών.

Η ψηφιακή εποχή στον τομέα των Μεταφορών προσδοκά στην αποσυμφόρηση και ασφάλεια των μεταφορικών δικτύων, στη βελτίωση της κινητικότητας και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των συστημάτων μεταφορών.

Απλοποίηση διαδικασιών

Το έργο απλοποίησης των υπηρεσιών που παρέχονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί βασικό στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού και θα περιλαμβάνει αντικατάσταση και ανανέωση έντυπης άδειας οδήγησης, μεταβιβάσεις οχημάτων, έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς, έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για νέο αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, ψηφιακό σύστημα θεωρητικής εξέτασης όπως επίσης και ψηφιακό σύστημα για τα εξεταστικά κέντρα.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ψηφιακών υπηρεσιών θα βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται προς του πολίτες, θα μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων ενώ παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τους πολίτες για την πρόοδο των αιτημάτων τους. Από την άλλη μεριά θα ενισχυθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών στις διαδικασίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και θα βελτιωθεί η ποιότητα της αποτελεσματικότητας μεταξύ των φορέων του Υπουργείου.

Online Μεταβίβαση οχημάτων

Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

Αναβάθμιση Point System

Το έργο θα αναπτύξει ψηφιακή λύση για τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την παρακολούθηση της οδικής συμπεριφοράς των καθ΄έξιν παραβατών οδηγών. Θα παρέχει δυνατότητα online ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο Point System ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει ανθρώπινους πόρους μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου

Το έργο αυτό αφορά την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών του επαγγελματία οδηγού για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελεί το «ψηφιακό ανάλογο» του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανικού ταχογράφου επεκτείνοντας αρκετά τη λειτουργικότητά του. Ως συσκευή καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα που αφορούν τον οδηγό, το όχημα και τη χρήση του. Για παράδειγμα καταγράφονται στοιχεία όπως η ταχύτητα, η θέση, η συνολική απόσταση που διανύθηκε, οι ώρες στάσης, παράμετροι λειτουργίας του οχήματος, κ.λπ. Η εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου θα συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μητρώου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Το έργο θα αναπτύξει εφαρμογές για την ενιαία διαχείριση των απαιτήσεων για έκδοση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος μειώνοντας το συνολικό διοικητικό κόστος.

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των διασυνοριακών δρόμων 5G θα αναπτυχθεί δίκτυο νέας γενιάς για την υποστήριξη της ασφαλούς και αυτοματοποιημένης οδήγησης. Υπηρεσίες που πιλοτικά μπορούν να υποστηρίζονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες θα είναι η προσαρμογή διοδίων ανάλογα με τους ρύπους εκπομπής, η άμεση ενημέρωση του οδηγού για θέματα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία της υποδομής που θα εξυπηρετήσει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για διασυνοριακά ταξίδια, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοικτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου, σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού, με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας.

Δίκτυα αισθητήρων

Το έργο θα πραγματοποιείται σε συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά την πιλοτική ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων σε περιοχές με θέσεις ελεύθερης ή ελεγχόμενης στάθμευσης, σημεία ενδιαφέροντος, αστικό οδικό δίκτυο, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοικτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές διαχείρισης της στάθμευσης, έξυπνης κινητικότητας και έξυπνης πόλης.

Έξυπνοι Σηματοδότες

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, η αξιοποίηση προσαρμοζόμενων συνεργαζόμενων συστημάτων για το συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών βελτιώνει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και την οδική ασφάλεια. Οι σημερινές δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων από αισθητήρες δίνουν την ευκαιρία για βελτιωμένη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό τα υφιστάμενα συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας πρόκειται να αναβαθμιστούν και να υποστηρίζονται από υποδομές αισθητήρων και καμερών ώστε προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν στην πράξη βελτιώνοντας και τη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας.

Ηλεκτρονικά διόδια

Το σύστημα θα επιτρέψει την ηλεκτρονική χρέωση διοδίων οχημάτων που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους όλης της ελληνικής επικράτειας με αναλογικότητα ως προς την διαδρομή που διανύουν εντός αυτών διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός δικαιότερους μοντέλου χρέωσης με βάση την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου από κάθε όχημα. Επιπλέον λόγω του ότι η χρέωση των διοδίων θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα με αξιοποίηση τεχνολογικών αναγνώρισης οχημάτων και πληρωμή τους με ψηφιακά μέσα πληρωμών (κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κ.λπ.) διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων εντός των αυτοκινητοδρόμων με ελεύθερη ροή χωρίς στάσεις και καθυστερήσεις, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των οδηγών, η ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών και η εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων σε ότι αφορά την εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (δημοσίου και παραχωρησιούχων).

Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεμένα οχήματα και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας

Το έργο σκοπεύει στη συλλογή δεδομένων από οχήματα, παρόχους συγκοινωνιακού έργου και παραχωρησιούχους εθνικών οδών με σκοπό τη διάθεσή τους για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της έξυπνης πόλης. Τα δεδομένα θα τηρούνται σε εθνική υποδομή και θα παρέχονται ανοικτά ενώ θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Παράλληλα τα δεδομένα αυτά θα τροφοδοτούν συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, συγκοινωνιακού έργου καθώς και ειδοποιήσεων προς τους πολίτες. Καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αξιοποιούν εικόνα και βίντεο οδικού δικτύου, γεωχωρική πληροφορία, δεδομένα αισθητήρων από οχήματα και πληροφορία από παρόχους υπηρεσιών μεταφορών και εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Για το σκοπό αυτό, οχήματα εφοδιασμένα με κατάλληλο τηλεματικό εξοπλισμό (probe cars) θα συλλέγουν και θα αποστέλλουν εικόνα του οδικού δικτύου και πληροφορία από αισθητήρες εντός και εκτός του οχήματος καθώς και δεδομένα από τη λειτουργία του ίδιου του οχήματος. Οι πάροχοι υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης, οι διαχειριστές χώρων στάθμευσης καθώς και οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα τροφοδοτούν επίσης με σχετικά δεδομένα τον κόμβο.

Επίσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι πλατφόρμες υπηρεσιών μικρομετακινήσεων (micro-mobility) που παρέχουν ποδήλατα και πατίνια, οι πλατφόρμες υπηρεσιών διαμοιρασμού οχημάτων (car-sharing) καθώς και οι πλατφόρμες υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων (π.χ. Uber) να παρέχουν επίσης δεδομένα στον κόμβο.

Το έργο είναι καινοτόμο και για το λόγο αυτό η υλοποίησή του πρόκειται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, εντάσσοντας αρχικά δύο μεσαίου μεγέθους πόλεις, τρεις γραμμές υπεραστικών λεωφορείων, έναν παραχωρησιούχο εθνικής οδού και έναν φορέα συγκοινωνιών, σε συνεργασία πάντα με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έργα που περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις Μεταφορές έως το 2025

Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών ΣΕΣΟ (Point System)

Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου

Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών

Μηχανογραφική εφαρμογή για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μητρώου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.)

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αστικές συγκοινωνίες

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

Δίκτυα αισθητήρων

Έξυπνοι Σηματοδότες

Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας

Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών

Έξυπνες Γέφυρες

Μητρώο Μηχανημάτων Έργου

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Επέκταση εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στην Εγνατία Οδό

Ηλεκτρονικά Διόδια

Προσωρινή άδεια οδήγησης

Διαβάστε επίσης:

Τα «αγκάθια» της… Μικροκινητικότητας!

Πότε επιστρέφονται οι δασμοί στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

Δήλωση ακινησίας: Πρόστιμο 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ