Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Δήλωση ακινησίας: Πρόστιμο 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια

Ελλάδα 11:32
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Δήλωση ακινησίας: Πρόστιμο 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια

ΝΕΑ

Δήλωση ακινησίας: Πρόστιμο 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια

ΝΕΑ

Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 3 χρόνια προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση. Δείτε πότε ισχύει.

Advertisement
Advertisement

Ειδικότερα στο άρθρο 14 της τροπολογίας επισημαίνεται ότι η ακινησία στα οχήματα θα γίνεται με ένα κλικ ωστόσο τα πρόστιμα για τους παραβάτες οδηγούς ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ με επιπλέον καταβολή των ποσού ίσου με το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας ενώ σε περίπτωση υποτροπής τότε το πρόστιμο τριπλασιάζεται και κυμαίνεται σε 30.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος για 3 χρόνια!

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θα πραγματοποιήσουν ακινησία θα πρέπει να το έχουν κάνει έως τα τέλη του έτους και θα πρέπει επίσης να αφαιρέσουν από το όχημα τις πινακίδες κυκλοφορίας και να δηλώσουν την ακριβή τοποθεσία όπου θα είναι παρκαρισμένο το όχημα. Σε περίπτωση που το όχημα βρεθεί παρκαρισμένο σε διαφορετική τοποθεσία τότε επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα!

Advertisement
Advertisement

Τέλος δημιουργείται μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλα τα οχήματα ώστε η ΑΑΔΕ να μπορεί να διαπιστώσει ποια κινούνται χωρίς να έχουν πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας ή είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ώστε να μπορέσει επιτέλους να πραγματοποιήσει μια αξιόπιστη διασταύρωση στοιχείων και να επιβληθούν τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων.

Στον έλεγχο των οχημάτων που θα διαπιστώνεται αν ο ιδιοκτήτες τους έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας τους θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όχι μόνο η Τροχαία δηλαδή το πρόστιμο θα μπορούν να το βεβαιώσουν και τα στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες καθώς μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους θα μπορούν επί τόπου να ελέγχουν αν κάποιο όχημα έχει κατατεθειμένες πινακίδες κυκλοφορίας ή όχι.

Τα υπέρογκα πρόστιμα φαίνεται ότι θεσπίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών ώστε να περιορίσουν στο ελάχιστο την κίνηση των οχημάτων που έχουν δηλωθεί σε προσωρινή ακινησία αλλά οι ιδιοκτήτες τους δυστυχώς τα κινούν παράνομα.

Advertisement

Τι αναγράφει η τροπολογία

Το άρθρο 14 που περιλαμβάνεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο επισημαίνεται ότι: «Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει την υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (Α’ 54). Προκειμένου για την έκπτωση των Τελών Κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των Τελών Κυκλοφορίας. Με κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή τον τύπο της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Advertisement

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953 (Α’ 82) αντικαθίστανται, προστίθενται εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπιστεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ πέραν των Τελών Κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολή αυτών που προβλέπονται οι κείμενες διατάξεις και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου τριπλασιάζεται και με απόφαση του κατά νόμου οργάνου αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Advertisement

Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Με κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων οργάνων για την επιβολή των κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη και απόδοση του διοικητικού προστίμου.

Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953 προστίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να το δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης. Για οχήματα που τίθενται σε ακινησία, σύμφωνα με την παρ. 1 Α, η άρση ακινησία πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) εφόσον καταβληθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας στις Εφορίες.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα  την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωση τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την ΑΑΔΕ προς δημοσίευση στον ανωτέρω ειδικό ιστότοπο, αποκλειόμενης της δημοσιοποίησης κάθε είδους στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων. Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι πληροφορίες που θα χορηγούνται από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς δημοσιοποίηση στον ανωτέρω ιστότοπο η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη: Μόλις 15 ΙΧ «έκοψαν» τα ΚΤΕΟ σε 1,94 εκατ. ελέγχους

Η Νέα Υόρκη πληρώνει καλά τους… ρουφιάνους!

Προσοχή στα Βόρεια Προάστια – Κλέβουν καταλύτες!