Live Κίνηση
Περισσότερα
Fleet Cars

Άχρηστα τα τουρκικά λεωφορεία!

Ελλάδα 14:59
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Άχρηστα τα τουρκικά λεωφορεία!

Fleet Cars

Άχρηστα τα τουρκικά λεωφορεία!

Fleet Cars

Συνεχείς βλάβες, κακό service και έλλειψη ανταλλακτικών κρατούν ακινητοποιημένα τα οχήματα αξίας 91,6 εκατ. ευρώ.

Advertisement
Advertisement

O Δήμος Βουκουρεστίου συνήψε σύμβαση για την προμήθεια 400 λεωφορείων Otokar στην…. πρωτεύουσα το 2018, με την εταιρεία μεταφορών του Βουκουρεστίου (STB) να είναι ο δικαιούχος αυτής της αγοράς αξίας 91,6 εκατομμύριων ευρώ χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη αγορά ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι διερευνήθηκε από το DNA (Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ρουμανίας) για δωροδοκία και άσκηση καταχρηστικής επιρροής.

Η  Gandul παρουσίασε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις στη συντήρηση των λεωφορείων Otokar, αλλά και τα πρόστιμα που πρέπει να πληρώσει η εταιρεία στην Τουρκία εξαιτίας αυτού. Και αυτό γιατί τα «εμπορεύματα» – στην προκειμένη περίπτωση τα λεωφορεία που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του Βουκουρεστίου – είναι πολύ κακής ποιότητας.

Advertisement
Advertisement

Η εταιρεία Otokar από την Τουρκία δεσμεύτηκε, μέσω αυτής της σύμβασης, να προμηθεύσει στο δήμο, εντός 17 μηνών από την υπογραφή, 3 τύπους 400 λεωφορείων:

320 Λεωφορεία μάρκας Otokar,  μοντέλο KENT LF 12 m

50 Λεωφορεία μάρκας Otokar, μοντέλο KENT LF 10,50 m

Advertisement

30 Λεωφορεία μάρκας Otokar, 18 m μοντέλο KENT LF ARTICULATED (αρθρωτό)

Η Otokar είναι μια εταιρεία που ανήκει στον τουρκικό όμιλο KOC, έναν όμιλο ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Gandul , έχει επίσης στρατιωτικά συμφέροντα στη Ρουμανία, συνεργαζόμενος με την Automecanica Mediaș για την παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων.

Advertisement

Η εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία Otokar για τα 400 λεωφορεία

Τα 400 λεωφορεία Otokar παραδόθηκαν, σύμφωνα με τη σύμβαση, και άρχισαν να κυκλοφορούν στο Βουκουρέστι. Φυσικά, χρειάστηκε και η διασφάλιση της συντήρησης αυτών των λεωφορείων, υποχρεώνοντας η εταιρεία Otokar να αναλάβει αυτά τα έξοδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των λεωφορείων.

Η εταιρεία Otokar έχει υποχρεωθεί, με σύμβαση, να προσφέρει εγγύηση 240.000 km ή τουλάχιστον 4 χρόνια (πλήρης εγγύηση) από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των λεωφορείων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ορισμένα «αναλώσιμα» που περιλαμβάνουν το Χρώμα, το Αντιψυκτικό, τα Φίλτρα, τις Μπαταρίες, τα Ελαστικά (160.000 χλμ.) και τους Λαμπτήρες.

Advertisement

Η τουρκική εταιρεία Otokar είναι επίσης συμβατικά υποχρεωμένη να παρέχει εκτεταμένη εγγύηση για τουλάχιστον 4 χρόνια ή 240.000 km στο αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας από το 5ο έτος έως το 8ο έτος συμπεριλαμβανομένου ή χιλιομετρική απόσταση έως 480.000 km για το λεωφορείο συνολικά και όλα τα εξαρτήματα αυτού.

Παράλληλα, η εταιρεία Otokar έχει την υποχρέωση – κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης – να ορίσει υπεύθυνο «για τη δραστηριότητα σέρβις», υπεύθυνο «συντονισμό και βελτιστοποίηση της δραστηριότητας» και να συστήσει «αντιπρόσωπο σέρβις».

Ο υπεργολάβος Otokar έλαβε εξουσιοδότηση από την RAR στις 31 Οκτωβρίου 2018.

Η συντήρηση αυτών των λεωφορείων Otokar που κυκλοφορούν στο Βουκουρέστι παρέχεται από έναν υπεργολάβο της εταιρείας από την Τουρκία, τη Happy Garage SRL, μια εταιρεία στα πρόθυρα χρεοκοπίας, την οποία διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος είναι γνωστός για τα πάρτι που διοργανώνει!

Μετά από αίτημα Gandul , το Ρουμανικό Μητρώο Αυτοκινήτων (RAR) μετέδωσε, αποκλειστικά, ότι η Happy Garage SRL, η εταιρεία που διασφαλίζει τη συντήρηση των λεωφορείων Otokar – μια εταιρεία υπεργολάβων της τουρκικής εταιρείας -, έλαβε την άδεια “να πραγματοποιήσει επισκευές λεωφορείων ξεκινώντας από 31 Οκτωβρίου 2018».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο Gandul , υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη συντήρηση των λεωφορείων Otokar και, για να απαντηθούν τα υπάρχοντα ερωτηματικά, ζητήθηκαν πληροφορίες από το Δημαρχείο του Βουκουρεστίου, τη Societatea de Transport Bucharest (STB), αλλά και από το υποκατάστημα Otokar στη Ρουμανία, η Otokar Europe, με έδρα το Βουκουρέστι.

Απαντώντας στο αίτημα της Gandul , εκπρόσωποι της STB δήλωσαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σχετικά με την επισκευή των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Σύμφωνα με αυτούς, η επισκευή ελαττωμάτων εντός της περιόδου εγγύησης πραγματοποιήθηκε χωρίς κυρώσεις για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών (για επεμβάσεις που δεν απαιτούσαν αποσυναρμολόγηση αδρανών/εξοπλισμού) και μέγιστο διάστημα 48 ωρών (για παρεμβάσεις που απαιτούσαν αποσυναρμολόγηση αδρανών υλικών /εξοπλισμού), από τη σύνταξη της απεσταλμένης ειδοποίησης.

Ταυτόχρονα, η STB κοινοποίησε έγκαιρα ποιες ήταν οι ελλείψεις που καταγράφηκαν στη διασφάλιση της συντήρησης των λεωφορείων Otokar που κυκλοφορούν στο Βουκουρέστι.

Η STB SA παρατήρησε και κατέγραψε ελλείψεις σε σχέση με τη συντήρηση που παρείχε η Otokar, επαναλαμβάνοντας παρόμοια ελαττώματα, σε στενό διάστημα ημερών. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η χαμηλή ποιότητα των ανταλλακτικών που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Σε μηνιαία βάση, η STB SA ενημερώνει την PMBΔιεύθυνση Μεταφορών για τον αριθμό και τη φύση των βλαβών που καταγράφηκαν τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εστάλησαν στο PMB, οι κατηγορίες με τα περισσότερα αναφερόμενα ελαττώματα παρουσιάζονται:

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση (αναφέρθηκαν 2601 ελαττώματα).

Στο σύστημα ανοίγματος-κλεισίματος της πόρτας (αναφέρθηκαν 2102 ελαττώματα).

Στο σύστημα OBD και τα προειδοποιητικά φώτα του οχήματος (αναφέρθηκαν 1718 ελαττώματα).

Στο σύστημα ανάρτησης και διεύθυνσης (αναφέρθηκαν 1658 ελαττώματα).

Στο σύστημα κλιματισμού (αναφέρθηκαν 1644 ελαττώματα)».

Τις ημέρες που βρέθηκαν ελαττώματα, αναφέρθηκαν από το STB στο PMB: “Το συνολικό κόστος τους ήταν 126.189 ευρώ (630.945 λέι).

Μετά από αίτημα του Gandul , το Δημαρχείο του Βουκουρεστίου, μέσω του Γραφείου Τύπου, μετέφερε ότι – όσον αφορά τη συντήρηση των λεωφορείων Otokar – “οι καταγεγραμμένες καθυστερήσεις τιμωρούνται σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις” .

Γενικός Διευθυντής STB: «Διαπιστώσαμε ότι μεγάλο μέρος των οχημάτων Otokar έχει προβλήματα»

Ο Adrian Criț – γενικός διευθυντής της STB – δήλωσε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής “Cu Gândul la București” ότι “ένα μεγάλο μέρος των οχημάτων Otokar έχει προβλήματα”, αν και ο προμηθευτής – η τουρκική εταιρεία – είχε την υποχρέωση να κάνει όλες τις επισκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

«Είναι αλήθεια, και το παραδέχομαι, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα από τεχνικής πλευράς και συντήρησης. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν οχήματα που δεν ήταν λειτουργικά. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση γενικά, διαπιστώσαμε ότι μεγάλο μέρος των οχημάτων Otokar έχουν προβλήματα, ακόμη και εάν ήταν υποχρέωση του προμηθευτή του οχήματος να κάνει όλες τις επισκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Και εδώ, μπαίνοντας στις συμβατικές ρήτρες, υπάρχουν ορισμένα συστηματικά ελαττώματα, τα οποία, δυστυχώς, δεν έχουν επιδιορθωθεί από τον προμηθευτή », δήλωσε ο Adrian Criț – γενικός διευθυντής του STB – κατά τη διάρκεια της εκπομπής “Cu Gândul la Bucharest”.

Αποζημίωση 400 ευρώ την ημέρα

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της PMB επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που έστειλε η STB στην Gandul. Οι κυρώσεις που θα βαρύνουν την εταιρεία Otokar – για την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2022) είναι ύψους 400 ευρώ την ημέρα.

Ο συνολικός αριθμός ημερών που αποδίδονται στο Otokar, που αναφέρθηκε στο Δημαρχείο του Βουκουρεστίου, μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2022, είναι 315 ημέρες οπότε η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει η Otokar ανέρχεται σε πάνω από 126.000 ευρώ.

Τα λεωφορεία της Otokar είναι πολύ κακής ποιότητας και το σέρβις είναι δύσκολο σύμφωνα με την Gandul αλλά η θυγατρική της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα της εφημερίδας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τουρκικά λεωφορεία σε δρόμους 87 χωρών
Ερντογάν: Ψάχνει σωσίβιο στο αυτοκίνητο…
Έτοιμο το ελληνικό σύστημα που τυφλώνει τα τουρκικά drones