Live Κίνηση
Περισσότερα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

COTY 2022: Δώρα – Οροι Διαγωνισμού

Ελλάδα 10:14
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

COTY 2022: Δώρα – Οροι Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

COTY 2022: Δώρα – Οροι Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ψηφίστε στα βραβεία του Ελληνικού Car of The Year 2022  και κερδίστε πλούσια δώρα, όπως ένα αυτοκίνητο…

Αναλυτικά τα δώρα:

Advertisement
Advertisement

Ο πρώτος νικητής που θα κληρωθεί από τους ψηφοφορους του Car of The Year θα κερδίσει για ένα χρόνο, το νικητή της κατηγορίας “ΚΑΛΥΤΕΡΟ CROSSOVER / SUV”. 12 μήνες με ΟΛΑ τα έξοδα πληρωμένα

Τα υπόλοιπα δώρα που θα κερδίσουν οι τυχεροί που θα κληρωθούν:

• Πέντε (5) κινητά τηλέφωνα iPhone 13 Pro Max
Πέντε (5) κινητά τηλέφωνα iPhone 13
• Δέκα (10) σετ ελαστικών για το αυτοκίνητό σας
• Premium λιπαντικά Motul

Οι νικητές θα λάβουν προσωπικό e-mail, με έναν μοναδικό κωδικό και με αναλυτικές οδηγίες παραλαβής του δώρου τους.

Advertisement
Advertisement

Η αποδοχή του δώρου (απάντηση στο e-mail που θα λάβουν) πρέπει να γίνει εντός 60 ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των νικητών.  Εφόσον αυτό δε γίνει, το δώρο μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό της κλήρωσης, ο οποίος αντίστοιχα θα ενημερωθεί με e-mail.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

 1. ΤΙΤΛΟΣ
  Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι: “Car Of The Year 2022 ”
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που διαμένει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, newsauto.gr, CAR, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,  καθώς και οι πρώτης βαθμού συγγενείς τους. Νομικά πρόσωπα ή web-sites εξαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες.
 1. ΕΠΑΘΛO
  Θα ανακοινωθούν σύντομα τα δώρα των νικητών – Συνολικά θα είναι 15
  3.3 Η απονομή των επάθλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
  3.4 Τα διατιθέμενα προς τους νικητές έπαθλα ανήκουν στην Διοργανώτρια και διατίθενται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τους νικητές για την ανάληψή τους.
  3.5 Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς. Κατ’ επέκταση τα έπαθλα μπορούν μόνο να κερδηθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  4.1. Όσοι συμπληρώσουν το e-mail τους μετά από τη συμμετοχή τους (απαραίτητα) στην ψηφοφορία Car Of The Year 2021, υπό το χρονικό διάστημα διάρκειας της ψηφοφορίας, θα θεωρούνται συμμετέχοντες.
  4.2 Σε πραγματικό χρόνο από την ημερομηνία και ώρα λήξεως του Διαγωνισμού οι νικητές ανακοινώνονται.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  5.1 Ο Διαγωνισμός λήγει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.
  5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.
 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
  6.1 Εντός 25 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως της ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των νικητών (ως προς το αν έχουν κάνει κάποιες κακόβουλες ενέργειες κατά την συμμετοχή τους) και θα τους αποδοθεί το δώρο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία θα περιλάβει τους επιλαχόντες που είναι οι επόμενη στην σειρά.
  6.2 Η ανακοίνωση των νικητών με το ονοματεπώνυμο (εφόσον είναι ευκρινές από το e-mail τους) θα γίνει στο coty.gr και newsauto.gr.
  6.3 Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους νικητές με σχετικό email (ηλεκτρονικό μήνυμα) που θα αποστείλει στη διεύθυνση που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία.
 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
  7.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσης.
  7.2 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή.
  7.3 Το έπαθλο, είτε ανήκει στην Διοργανώτρια, είτε διατίθεται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνεται από το νικητή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει εντός το αργότερο πενήντα (50) ημερών μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσει την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύνανται να το παραλάβει μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στον όρο 7.9 της παρούσης. Ο νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να επιδείξει το μοναδικό προσωπικό email με τον μοναδικό κωδικό, που έλαβε από τη διοργανώτρια.
  7.4 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν.|
  7.5 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.
  7.6 Σε περίπτωση που το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
  7.7 Επί ανηλίκων νικητών απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα ή του κηδεμόνος για την απόκτηση του επάθλου.
  7.8 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα πενήντα (50) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της.|
  7.9 Ο νικητής δύναται να παραλάβει το έπαθλο υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπομένων στον όρο 7.3 της παρούσης, εντός έξι (6) μηνών από την ανάδειξή του ως νικητή.
 1. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
  8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της.
  8.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα στοιχεία των συμμετεχόντων που προσπάθησαν να προβληθούν μέσω του διαγωνισμού (βάζοντας αντί για ονοματεπώνυμο το όνομα του site τους) καθώς και να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολουθήσαν τις σωστές πρακτικές ή έγραψαν υβριστικά μηνύματα αντί του ονοματεπωνύμου τους.
  8.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει κατά πόσο το email του νικητή ανήκει πραγματικά στον φερόμενο ως νικητή με αποστολή email επιβεβαίωσης και συμφωνίας με τα στοιχεία ταυτότητας
 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
  9.1. Το όνομα του νικητή που χρησιμοποιήθηκε για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα ανακοινωθεί (i) στην σελίδα του διοργανωτή στο Facebook, (ii) σε άρθρο στο coty.gr και στο www.newsauto.gr καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό.
  9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης των επάθλων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
  10.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  10.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Διοργανώτριας.
  10.3 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ.
  10.4 Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχον αποδέχεται πλήρως να δέχεται ενημερωτικά (όχι διαφημιστικά) e-mails από την διοργανώτρια εταιρεία.
 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να επιλέξει τα δώρα που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού-Ψηφοφορίας ως έπαθλο από τα ανακοινωθέντα. Επίσης έχει δικαίωμα να διαλέξει τα ελαστικά που θα τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο των νικητών, υπό των προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστής. Το έπαθλο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά.

Οι νικητές θα λάβουν προσωπικό e-mail, με έναν μοναδικό κωδικό και με αναλυτικές οδηγίες παραλαβής του δώρου τους.

Η αποδοχή του δώρου (απάντηση στο e-mail που θα λάβουν) πρέπει να γίνει εντός 60 ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των νικητών.  Εφόσον αυτό δε γίνει, το δώρο μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό της κλήρωσης, ο οποίος αντίστοιχα θα ενημερωθεί με e-mail.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ