Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | NewsAutoChoice

Τι πρέπει να αλλάξουν όλα τα ΚΤΕΟ στο επόμενο 6μηνο;

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε τις τεχνικές προδιαγραφές του νέου αδιάβλητου συστήματος μηχανογράφησης.

Περιθώριο έξι μήνες έχουν τα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ όλης της χώρας ώστε να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν τα συστήματα μηχανογράφησής τους σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε τις τεχνικές προδιαγραφές του νέου αδιάβλητου συστήματος μηχανογράφησης το οποίο θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα αποστέλλει τα στοιχεία των διενεργούμενων τεχνικών ελέγχων από τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας στο αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου.

Το νέο σύστημα διασφαλίζει με ευθύνη του ΚΤΕΟ την ακεραιότητα των καταχωρισμένων πληροφοριών των μετρήσεων που προέρχονται από την αυτόματη γραμμή και είναι προστατευμένο με τους ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία του και ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σε κάθε προσπάθεια παραβίασής του.

Η υπουργική Απόφαση αναγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Με την παρούσα καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Μηχανογραφικού Συστήματος των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, εφεξής οριζόμενο ως Μ.Σ. ΚΤΕΟ, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων προς το Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφεξής οριζόμενο ως Μ.Σ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.

2.Το Μ.Σ. των ΚΤΕΟ περιλαμβάνει όλους τους διενεργούμενους σε αυτά τεχνικούς ελέγχους, ήτοι, αρχικούς, περιοδικούς, ειδικούς, καθώς και τους επανελέγχους τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή οι εξής ορισμοί:

α) «Υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος του ΚΤΕΟ»: ο προμηθευτής του μηχανογραφικού συστήματος ή τυχόν άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την αναβάθμισή του, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 14 της παρούσας.

β) «Επιτυχής επικοινωνία του Μ.Σ. του ΚΤΕΟ με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.»: η επικοινωνία που επιβεβαιώνεται από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με την απόδοση μοναδικού κωδικού συσχέτισης, τον οποίο επιστρέφει στο Μ.Σ. του ΚΤΕΟ.

γ) «Επιτυχής αποστολή από το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ προς το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.»: η επιτυχής επικοινωνία όπου στο επιστρεφόμενο μήνυμα του Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. προς το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ, το πεδίο «κωδικός κατάστασης» έχει την τιμή «επιτυχής» («Successful»).

δ) «Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας»: το αρχείο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και στο οποίο καταχωρίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, όλα τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

ε) «Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ)»: το αρχείο που τηρείται στο ΥΠ.Υ.ΜΕ., στο οποίο καταχωρίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34), οι εγκρίσεις τύπου των οχημάτων.

στ) «Αρχείο Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ)»: το αρχείο τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, που τηρείται στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9).

Άρθρο 3

Γενικές απαιτήσεις του Μ.Σ. ΚΤΕΟ

1.Το ρολόι του Μ.Σ. του ΚΤΕΟ είναι συγχρονισμένο με την ώρα Ελλάδας.

2.Απαιτήσεις σύνδεσης του Μ.Σ. του ΚΤΕΟ Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ:

α) Συνδέεται με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με ασφαλή τρόπο, ήτοι, με χρήση αποκλειστικού κωδικού χρήστη, κωδικού ασφαλείας και πιστοποιητικού (user id, password, client certificate).

β) Υποστηρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις κρυπτογράφησης, για την ανταλλαγή δεδομένων με το ΥΠ.Υ.ΜΕ. με ασφαλή τρόπο.

3.Απαιτήσεις λήψης στοιχείων από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ διασφαλίζει:

α) Τον αυτόματο καθημερινό έλεγχο και λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων του αρχείου τεχνικού ελέγχου (ΑΤΕ) και των πινάκων συσχέτισης από τον δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

β) Την άντληση στοιχείων εγκρίσεων τύπου από τον δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

4.Απαιτήσεις σύνδεσης με την αυτόματη γραμμή ελέγχου των οχημάτων, επεξεργασία των δεδομένων ελέγχου και εξαγωγή των αποτελεσμάτων ελέγχου.

Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

α) Την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων ελέγχου απευθείας και χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης συσκευής, από κάθε αυτόματη γραμμή ελέγχου των οχημάτων. Όταν η καταγραφή των δεδομένων ελέγχου γίνεται μετά από οπτικό έλεγχο, η εισαγωγή των αποτελεσμάτων του οπτικού ελέγχου γίνεται από τον ελεγκτή.

β) Την επεξεργασία των δεδομένων ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα και τη χρησιμοποίηση των κωδικών αριθμών ελλείψεων που προδιαγράφονται στην υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση, καθώς και με τη χρήση των δεδομένων του ΤΑΟ, όποτε αυτό απαιτείται.

5.Λειτουργικές – Υποστηρικτικές απαιτήσεις Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ:

α) Οφείλει να προσαρμόζεται στις τροποποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στις επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις που γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός του χρονικού διαστήματος που κάθε φορά ορίζεται.

β) Διασφαλίζει με ευθύνη του ΚΤΕΟ την ακεραιότητα των καταχωρισμένων πληροφοριών των μετρήσεων που προέρχονται από την αυτόματη γραμμή.

γ) Είναι προστατευμένο με τους ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους, οι οποίοι κάθε φορά καταγράφονται και υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος του ΚΤΕΟ, ο οποίος εγγυάται τη σωστή λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σε κάθε προσπάθεια παραβίασής του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις.

δ) Υποστηρίζει τη διασταύρωση των στοιχείων του ελεγχόμενου οχήματος με εκείνα που περιέχονται σε σχετικά αρχεία που λαμβάνονται από το δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ..

ε) Υποστηρίζει τις διαδικασίες απόδοσης από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

6.Απαιτήσεις εκτύπωσης

Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ υποστηρίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες εκτυπώσεις:

α) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην έντυπη μορφή του Δ.Τ.Ε.

β) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην έντυπη μορφή του Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.).

γ) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην έντυπη μορφή των εκδιδόμενων από το ΚΤΕΟ Βεβαιώσεων και λοιπών Πρακτικών.

δ) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην έντυπη μορφή της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).

ε) Την εκτύπωση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

7.Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης κάθε διενεργούμενου τεχνικού ελέγχου, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του προσκομισθέντος οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα.

α) Ως ώρα έναρξης του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ορίζεται η ώρα λήψης της πρώτης φωτογραφίας του οχήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στο άρθρο 8 της παρούσας.

β) Ως ώρα λήξης του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ορίζεται η ώρα εκτύπωσης του κατά περίπτωση εκδοθέντος πιστοποιητικού (Δ.Τ.Ε., Π.Ε.Τ.Ε., λοιπά Πρακτικά, Βεβαιώσεις, Κ.Ε.Κ.).

γ) Η ακρίβεια της ώρας έναρξης και λήξης του ελέγχου του οχήματος εκφράζεται σε ακέραια λεπτά της ώρας.

8.Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ επιπλέον καταγράφει τον κωδικό κάθε ελεγκτή που απασχολείται στο ΚΤΕΟ και που αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό του, όπως αυτό χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36).

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι  μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 14, η ισχύς του οποίου αρχίζει δέκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την υπουργική Απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΚΤΕΟ: Για εκατοντάδες χιλιάδες πιο αυστηροί αλλά και πιο οικονομικοί έλεγχοι
ΚΤΕΟ: Τι πρόβλημα προέκυψε με το ιστορικό των διανυθέντων χλμ.;
Αποκάλυψη! Ποια αυτοκίνητα θα περνούν από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ