Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Σε ποια οχήματα είναι υποχρεωτικός πλέον ο «έξυπνος» ταχογράφος

Ελλάδα 10:22
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Σε ποια οχήματα είναι υποχρεωτικός πλέον ο «έξυπνος» ταχογράφος

ΝΕΑ

Σε ποια οχήματα είναι υποχρεωτικός πλέον ο «έξυπνος» ταχογράφος

ΝΕΑ

Σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Advertisement
Advertisement

Μόνο με ευφυή ταχογράφο θα μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων ή οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019!

Αυτό ορίζει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ από τα μέσα Ιουνίου 2019.

Advertisement
Advertisement

Τα οφέλη από την τοποθέτηση του «έξυπνου» ταχογράφου ξεπερνούν κατά πολύ την απλή σύνδεση με ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης και την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων κατά την διάρκεια των οδικών ελέγχων. Επιπλέον γίνεται μια ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη πηγή δεδομένων για όλες τις εφαρμογές τηλεματικής.

Επιπροσθέτως, στο μέλλον πολλές ακόμα εργασίες θα είναι δυνατές όταν τα δεδομένα από τον ταχογράφο θα μεταβιβάζονται σε άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα, οι ενδείξεις που καθοδηγούν τους οδηγούς στο πλησιέστερο φτηνό πρατήριο καυσίμων.

Πάντως ο Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 που αφορά στον Ευφυή Ταχογράφο όπως δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι:

Advertisement

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγηση (GPS).

  1. Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρτας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία. Οι κάρτες ψηφιακού ταχογράφου που διαθέτουν ήδη οι οδηγοί, οι επιχειρήσεις και οι αρχές ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συσκευές ευφυούς ταχογράφου και αντίστροφα. Δεν ισχύει το ίδιο για τις κάρτες συνεργείου: οι κάρτες συνεργείου ευφυούς ταχογράφου είναι συμβατές με συσκευή ψηφιακού αλλά οι υφιστάμενες κάρτες συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου δεν χρησιμοποιούνται στον ευφυή.
  2. Η προμήθεια καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019. Έως τότε, δεν είναι δυνατή η χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου από το Υπουργείο σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και συνεργεία.
  3. Όσον αφορά την χρήση του ψηφιακού ταχογράφου από οδηγούς και επιχειρήσεις και τους οδικούς ελέγχους που γίνονται επί ελληνικού εδάφους, σας παρέχουμε τις εξής οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού:

5α. Οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο αλλά δεν διαθέτει κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ή η κάρτα που διέθετε έχει λήξει, χαθεί, κλαπεί, είναι ελαττωματική ή έχει υποστεί βλάβη/φθορά και έχει υποβάλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών αίτηση για πρώτη έκδοση,ανανέωση ή αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και η αίτησή του δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα για τους ανωτέρω λόγους, όταν οδηγεί όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο θα πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014 και συγκεκριμένα:

Advertisement

(α) στην αρχή του ταξιδιού του, εκτυπώνει τα στοιχεία του οχήματος που οδηγεί και καταγράφει στο εν λόγω τυπωμένο αντίγραφο:

  1. i) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του,
  2. ii) τις περιόδους άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και διαλείμματος/ανάπαυσης,

(β) στο τέλος του ταξιδιού του, εκτυπώνει τις πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που

καταγράφηκαν από τον ταχογράφο, καταγράφει τυχόν περιόδους εκτέλεσης άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης μετά την εκτύπωση της έναρξης του ταξιδιού, εφόσον δεν έχουν καταγραφεί από τον ταχογράφο, και σημειώνει στο εν λόγω έγγραφο λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του οδηγού.

Advertisement

Ο οδηγός πρέπει να φέρει επί του οχήματος και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου:

– τις ανωτέρω χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 28 ημέρες,

– την βεβαίωση της περιφερειακής υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για πρώτη χορήγηση/ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας που έχει υποβάλει

– την κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που διέθετε και έχει λήξει, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης.

5β. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους τήρησης των κανονισμών 561/2006 και 165/2014 σε όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο και οδηγείται από οδηγό που πληροί τις ανωτέρω (υπό 5α) προϋποθέσεις, να πραγματοποιούν τον έλεγχο με βάση τις χειρόγραφες καταγραφές και τα εκτυπώματα που πραγματοποίησε ο οδηγός κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πραγματοποίησε ή δεν τηρεί επί του οχήματος τις χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώματα βεβαιώνεται η παράβαση αριθμ. Θ5 της κ.υ.α. Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061).

  1. Οι οδηγίες της παρούσας ισχύουν έως την έναρξη χορήγησης καρτών ευφυούς ταχογράφου, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Ο Γενικός Γραμματέας»