Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice SUV

ΝΕΑ

Πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ σε ΙΧ και φορτηγά

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Πολλές χιλιάδες ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν οι παραβάτες έμποροι ή ιδιώτες εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών …

Με πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ είναι πιθανό να βρεθούν οι έμποροι ή ιδιώτες καταναλωτές εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή φορτηγών οι οποίοι είτε δεν έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων είτε διαπιστωθεί σε περίπτωση ελέγχου ότι τα έγγραφα είναι πλαστά και η παράνομη πράξη έχει επαναληφθεί σε βάθος 5ετίας.

Ειδικότερα η νομοθεσία προβλέπει ότι αν διαπιστωθεί μετά την παρέλευση 6 μηνών δεν έχουν υποβληθεί στο ΜΕΜΟ τα έγγραφα για 1 έως 3 οχήματα τότε επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε όχημα.

Για 4 έως και 6 περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ για καθένα, για 7 έως 9 περιπτώσεις το πρόστιμο αυξάνεται σε 2.000 ευρώ το όχημα ενώ για 10 έως 12 περιπτώσεις το πρόστιμο ανά όχημα αυξάνεται στις 4.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός1 έτους το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός 1 έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται!

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) κ. Κωνσταντίνος Κυράτσος σχετικά με το ΜΕΜΟ και τα πρόστιμα που προβλέπονται επισημαίνει στο Newsauto.gr ότι: «Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων πριν καλά ξεκινήσει να λειτουργεί ξεκίνησαν τα προβλήματα!

Αρχικά αποσυνδέθηκε το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και τώρα οι έμποροι είναι αντιμέτωποι με ένα σύστημα που ενώ αρχικά φαίνεται απλό στην πράξη αποδεικνύεται ότι έχει δόλιο σκοπό και εν τέλει δημιουργεί τεράστια προβλήματα και κρατά όμηρο για πολλά χρόνια κάθε «εισαγωγέα» είτε έμπορο είτε ιδιώτη!

Η πλατφόρμα έχει πολλά λειτουργικά προβλήματα, αρκετά από τα στοιχεία που απαιτούνται να γραφούν ή να αντιγραφούν στο σύστημα δεν υπάρχουν ή αντιγράφονται λάθος.

Τα έγγραφα που απαιτούνται να «ανέβουν» στο σύστημα και κάποια από αυτά αιτούμαστε να μας αποσταλούν από τις ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες έναντι υψηλού τιμήματος απλά έρχονται όποτε εκείνοι θέλουν.

Γενικά όλα είναι εις βάρος του ενδοκοινοτικού εμπορίου και των «εισαγωγέων» μεταχειρισμένων αυτοκινήτων!

Και μέσα σε όλο αυτό το χάος διαπιστώνουμε ότι τελικά τα πρόστιμα που προβλέπει το ΜΕΜΟ δεν είναι χαμηλά όπως θα έπρεπε να είναι εξαιτίας της πρώτης λειτουργίας του συστήματος αλλά αντίθετα είναι εξοντωτικά και απειλούν την βιωσιμότητα όλων των καταστημάτων εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων.

Ακόμη και ένα μικρό λάθος να κάνουν με τα έγγραφα και τα στοιχεία που πρέπει να αναρτούν στην πλατφόρμα μπορεί να τους κοστίσει πάρα πολύ ακριβά.

Αντίθετα σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο δεν αποσταλεί από κάποια εισαγωγική εταιρεία προς τον έμπορο που το έχει αιτηθεί  απλά ο νόμος δεν προβλέπει απολύτως κανένα πρόστιμο! Αν αυτό δεν είναι διακριτική μεταχείριση υπέρ των εισαγωγικών εταιρειών τότε τι άλλο μπορεί να είναι;

Εμείς ως κλάδος το μόνο που θέλουμε είναι ίση μεταχείριση των Αρχών έναντι των καινούριων και «εισαγόμενων» μεταχειρισμένων αυτοκινήτων!

Ζητάμε το ΜΕΜΟ να γίνει ένα σύστημα απλό, βατό, ξεκάθαρο και λειτουργικό για τον κάθε πολίτη ή διαφορετικά την πλήρη κατάργηση του!

Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε για ακόμη μία φορά στην ΕΕ και να καταγγείλουμε τη στάση της Ελλάδας έναντι του ενδοκοινοτικού εμπορίου και των εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων».

Αναλυτικά τα πρόστιμα

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2021 αναγράφει ότι: «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Α’  40), των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

«Καθορισμός χρηματικού προστίμου στον υπόχρεο καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.

1.Το χρηματικό πρόστιμο και η προσαύξηση αυτού σε περίπτωση υποτροπής που επιβάλλεται σε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, για καθεμία εκ των κατηγοριών των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), διαμορφώνονται ως εξής:

α) Η μη καταχώριση από τον υπόχρεο στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’  51) των υποβαλλόμενων στοιχείων της παρ. 2 αυτού για κάθε μεταχειρισμένο όχημα των ως άνω κατηγοριών που εισάγει από το εξωτερικό διαπιστώνεται μετά την παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα κάθε οχήματος και επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ως εξής:

αα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3,ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων.

αβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1,Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’  51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. αα.

αγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2,Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά (7) έως εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., σωρευτικά με τα πρόστιμα των υποπερ. αα και αβ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής εκάστου εκ των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

β) Η καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ,Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πέραν του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης, ως εξής:

βα. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώρισης από μία (1) έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης.

ββ. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώρισης άνω των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατόπιν της παρέλευσης είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης. Η καταχώριση πέραν των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα του οχήματος λογίζεται ως μη καταχώριση και επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής καθενός εκ των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

γ) Η καταχώριση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), των υποβαλλόμενων στοιχείων της παρ. 2 αυτού, του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α’ 95), επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ως εξής:

γα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3,ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων.

γβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1,Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. γα.

γγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2,Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά (7) έως εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., σωρευτικά με τα δύο πρόστιμα των υποπερ. γα και γβ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

2.Σε περίπτωση βεβαίωσης σε εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, περισσότερων της μιας παραβάσεων της παρ. 1, στο πλαίσιο του ίδιου τριμηνιαίου δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2.Αν ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περ. (α) έως (γ) της παρ. 1, εντός πέντε (5) ετών από την τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.

Άρθρο 4

Διαδικασία επιβολής προστίμων

1.Η «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.», ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων στο εν λόγω Μητρώο από τους υπόχρεους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων και στην περίπτωση που διαπιστώνει φαινόμενα μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 προθεσμίας ή/και ανακριβούς καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων του μεταχειρισμένου οχήματος, επιβάλλει το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 3 της παρούσας στον υπόχρεο προς καταχώριση, ανάλογα με την παράβαση.

2.Στην περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διενέργεια κάθε τριμηνιαίου δειγματοληπτικού ελέγχου για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3 κρίνονται επαρκή για τη θεμελίωση παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας σε έναν (1) ή περισσότερους από τους εισαγωγείς αυτών, συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης παράβασης από το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.

3.Η κατά τα ανωτέρω έκθεση βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας του εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων των ως άνω κατηγοριών με συνημμένη κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της υπόψη έκθεσης. Ο καθ’ ου επί της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης δύναται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αυτής για να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του.

4.Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου και εφόσον αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται το κατά περίπτωση πρόστιμο.

Στην περίπτωση που οι απόψεις του καθ’ ου δεν κριθούν βάσιμες, ή δεν υποβληθούν, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του εν λόγω Υπουργείου για την επιβολή του προστίμου, με ειδική αιτιολογία και με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

5.Η απόφαση επιβολής του διακριτού, ανά παράβαση, προστίμου του άρθρου 3, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην έδρα του εισαγωγέα τέλεσης της παράβασης του εν λόγω άρθρου.

Στην υπόψη απόφαση αναγράφεται και ο έκτου βαθμoύ ανάλυσης κωδικός αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου αποδίδεται το επιβληθέν πρόστιμο στη ΔΟΥ, το οποίο καλείται να το καταβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του καθ’ ου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης επιβολής του.

Άρθρο 5

Διαδικασία είσπραξης προστίμων

1.Τα πρόστιμα επί των παραβάσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλονται, εγγράφονται καθ’ ύψος και αποτελούν έσοδο του δημοσίου και εισπράττονται στον ΑΛΕ 1560989001 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

2.Τα πρόστιμα της παραπάνω παραγράφου καταβάλλονται μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παράβολου αυτόματης δέσμευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675).

3.Στην περίπτωση που τα επιβληθέντα πρόστιμα δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4, αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, μετά την αποστολή χρηματικού καταλόγου από την «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.».

4.Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προστίμου υποβάλλεται από τον καθ’ ου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Μόνο με… ΜΕΜΟ η εισαγωγή μεταχειρισμένου
Διευκρινήσεις για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων
Επιβεβαίωση Newsauto για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ και φορτηγά!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Εκλογές 2023

Που ψηφίζω: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ