Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice: Ηλεκτρικά

ΝΕΑ

Ποια παλαιά ΙΧ ταξινομούνται κανονικά και χωρίς Περιβαλλοντικό Τέλος;

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε πρόσφατο νόμο και ειδικότερα στο άρθρο 21 ενεργοποιεί και πάλι τις δημοπρασίες οχημάτων στον ΟΔΔΥ και τακτοποιεί άλλα προβλήματα που είχαν προκληθεί.

Λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει με τα αυτοκίνητα που προέρχονταν από τον πρώην ΟΔΔΥ, τα διπλωματικά οχήματα αλλά και εκείνα των μετοικούντων όπως επίσης και εκείνα που επαναταξινομούνται έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νέο νόμο που ψηφίστηκε με τίτλο «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά µε τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις».

Όλα τα παραπάνω προβλήματα τα είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά το Newsauto.gr και οι πρώτοι που είχαν αντιληφθεί το κενό στη νομοθεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν τα στελέχη του πρώην ΟΔΔΥ καθώς οι πλειοδότες των οχημάτων που τα αποκτούσαν από τις δημοπρασίες δεν μπορούσαν να τα ταξινομήσουν!

Πλέον ο ΟΔΔΥ αναμένεται να ενεργοποιήσει και πάλι τις δημοπρασίες οχημάτων καθώς το άρθρο 21 λύνει το πρόβλημα που είχε προκληθεί από το νόμο της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα οι μετοικούντες αν προσκομίσουν πιστοποιητικό µετοικεσίας µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος μπορούν επίσης να εκτελωνίσουν και να ταξινομήσουν το παλαιό τους όχημα.

Επίσης λύνεται και ένα ακόμη θέμα που είχε προκύψει και αφορούσε στα οχήματα διασκευής (replica) που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και τα οποία επίσης δεν μπορούσαν να λάβουν πινακίδες κυκλοφορίας.

Τέλος όσα οχήματα επαναταξινομούνται οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να λάβουν και πάλι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ειδικότερα το άρθρο 21 του νόμου αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόµησης για παλαιά ρυπογόνα οχήµατα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)

1.Κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 και της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), δεν απαγορεύεται η ταξινόµηση των οχηµάτων, για τα οποία κατά τη δηµοσίευση του ν. 4710/2020 είχαν υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήµατος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.

2.Στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής:

«5. Δεν καταλαµβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους της περ. α΄ των παρ. 1 και 2, καθώς και από την απαγόρευση ταξινόµησης της περ. β΄ των παρ. 1 και 2:

α) οχήµατα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσµευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείµενο διαχείρισης δηµόσιου υλικού,

β) οχήµατα που ταξινοµούνται για υπηρεσιακή ή προσωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισµένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς.

γ) οχήµατα, τα οποία κοµίζουν στη Χώρα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως µετοικούντες σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 195), η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), και για τα οποία προσκοµίζεται πιστοποιητικό µετοικεσίας µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος,

δ) οχήµατα, τα οποία επαναταξινοµούνται µε απαλλαγή από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),

ε) µεµονωµένα οχήµατα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά µετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 3134) κατόπιν ελέγχου από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ανωτέρω απόφασης.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε το νέο νόμο και το άρθρο 21.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη! Σε ποια ΙΧ αλλάζουν και σε ποια όχι τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021

Αποκλειστικό: Από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο – Ποιά αυτοκίνητα αφορά;

«Μπλόκο» των Αρχών σε ΙΧ και φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto