Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | COTY 2023

Fleet Cars

Κομισιόν: Στο στόχαστρο η online ενοικίαση οχημάτων

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί 25 κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές.

Προειδοποιητική επιστολή αποφάσισε να στείλει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έληξε πρόσφατα.

Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν 25 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει πλήρη μέτρα μεταφοράς για τέσσερις οδηγίες της ΕΕ στους τομείς της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας υγείας. Ειδικά στον τομέα της φορολογία περιλαμβάνεται και η online πλατφόρμες ενοικίασης μεταφορικών μέσων οι οποίες δεν αναφέρονται στις φορολογικές αρχές.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Τον Μάρτιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της Οδηγίας για τη Διοικητική Συνεργασία (Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 – DAC7). Σύμφωνα με το DAC7, οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για κινητά, που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να πωλούν αγαθά, να προσφέρουν προσωπικές υπηρεσίες online και εκτός σύνδεσης ή να νοικιάζουν ακίνητα ή μεταφορικά μέσα, πρέπει να αναφέρουν αυτούς τους φορολογούμενους και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών των συγκεκριμένων φορολογουμένων να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή την εσφαλμένη αναφορά μέσω της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών.

Όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει ή κοινοποιήσουν μόνο εν μέρει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς του DAC7 και έλαβαν προειδοποιητική επιστολή: Ελλάδα, Βέλγιο, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία.

Προστασία των καταναλωτών

Η Οδηγία για τις Αντιπροσωπευτικές Δράσεις (ΕΕ) 2020/1828 επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της Ένωσης. Θα εξουσιοδοτήσει τις αρμόδιες οντότητες να αναλαμβάνουν αντιπροσωπευτικές ενέργειες για λογαριασμό των καταναλωτών και θα εισαγάγει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές καταναλωτών των κρατών μελών. Αυτή η αντιπροσωπευτική ενέργεια θα επιτρέψει σε μια αρμόδια οντότητα, όπως μια οργάνωση καταναλωτών, να αναζητήσει επανόρθωση, όπως αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή, για μια ομάδα καταναλωτών που έχουν πληγεί από μια παράνομη εμπορική πρακτική. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία τον Δεκέμβριο του 2020, τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Δυστυχώς, ενώ η υιοθέτηση των νόμων βρίσκεται σε εξέλιξη στα περισσότερα κράτη μέλη, μεγάλος αριθμός κρατών μελών δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός της προθεσμίας που ορίστηκε για τις 25 Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές: Βέλγιο , Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κομισιόν: Περιορίστε τον θόρυβο στους δρόμους
Κομισιόν σε Ελλάδα: Μειώστε τώρα τους ρύπους – Ερχονται πρόστιμα
Κομισιόν: 43 δισ. ευρώ για τσιπ made in… Europe!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto