Menu
Live η κίνηση | Τιμές Καυσίμων Podcasts | Car Of The Year 2024
        array(0) {
}
    

ΝΕΑ

Τι αλλάζει σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και ρυμουλκούμενα;

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Πότε απαιτείται η προσκόμιση Μηχανολόγου, πόσο κοστίζουν τα Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης…

Τις τελικές ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα ορίζουν πέντε άρθρα στο νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα στα άρθρα 82, 87, 88, 89 και 90 ξεκαθαρίζεται ότι δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων και στα ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1 (μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά) και Ο2, τα οποία δεν διαθέτουν σημείωμα ρυμούλκησης και για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση ειδικής υπεύθυνης δήλωσης από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό.

Επίσης τροποποιούνται τα Τέλη Αδείας και μεταβίβασης ρυμουλκουμένων μετά την έκδοση ανεξάρτητης άδειας κυκλοφορίας ενώ προβλέπεται η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα.

Τέλος καθορίζεται το ύψος του τέλους για τη χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων λόγω φθοράς, καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς σε οχήματα κατηγορίας Ο με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας.

Ειδικότερα όπως αναγράφει το νομοσχέδιο: «Άρθρο 82

Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1-Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία

1.Τα καινούργια ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1-Ο2 εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (L 151).

2.Για την έγκριση τύπου των μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1, καθώς και κατηγορίας Ο2, εφόσον μεταφέρουν αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, άλογα, και οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, εφαρμόζεται, μέχρι τις 30.6.2024, η διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 23780/11.7.1978 (Β’ 642) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:

α) δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου, και

β) βεβαιώνεται ότι έλεγξε το όχημα και το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία, και ότι αυτό πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς από κάθε άποψη κυκλοφορίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και χαράσσει Αριθμό Πλαισίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αρ. 2805/7.1.2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 99).

Άρθρο 87

Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 26 ν. 2873/2000

Στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης κατηγορίας Ο1, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους τριάντα (30) ευρώ. Για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης κατηγοριών Ο2, Ο3 και Ο4, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Για τα οχήματα δημοσίας χρήσης κατηγορίας Ο, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους εκατό (100) ευρώ

Άρθρο 88

Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων – Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ παρ. 1 άρθρου 27 ν. 2873/2000

Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

  1. Αντικαθίσταται η περ. β’, ως εξής:

«(β) Μηχανοκίνητα Ιδιωτικής                               Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
Χρήσης οχήματα μεταφοράς
εμπορευμάτων.
Κατηγορία
Ν1                                                                                           30
Ν2                                                                                           75
Ν3                                                                                          100»

2.Αντικαθίσταται η περ. ε’, ως εξής:
«(ε) Μηχανοκίνητα Δημοσίας                                   Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
Χρήσης οχήματα μεταφοράς
εμπορευμάτων μαζί
με την άδεια κυκλοφορίας.
Κατηγορία
Ν1                                                                                         75
Ν2                                                                                         180
Ν3                                                                                         370 »

  1. Προστίθεται περ. ζ), ως εξής:

«(ζ) Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα.
Κατηγορία                                                            Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
Ο1                                                                       Δεν οφείλεται τέλος μεταβίβασης
Ο2                                                                       Δεν οφείλεται τέλος μεταβίβασης
Ο3                                                                                               50
Ο4                                                                                               75 ».

Άρθρο 89

Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο

1.Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος κατηγορίας Ο, που έχει τεθεί σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητο όχημα, είναι τίτλος κυριότητας του οχήματος.

2.Η μεταβίβαση της κυριότητας από επαχθή αιτία των οχημάτων της παρ. 1, συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, που καταχωρίζεται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατάει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή.

3.Εάν το όχημα της παρ. 1, που μεταβιβάζεται, δεν τίθεται αμέσως σε κυκλοφορία από τον αγοραστή (μεταβίβαση ως εμπόρευμα), κατατίθενται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Κατά τα λοιπά, η μεταβίβαση συντελείται σύμφωνα με την παρ. 2.

Άρθρο 90

Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο

Το τέλος υπέρ του Δημοσίου, για τη χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων σε οχήματα κατηγορίας Ο, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας λόγω φθοράς, καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς τους, ορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ για την πρώτη φορά και τριάντα (30) ευρώ: α) για τη δεύτερη φορά και β) για κάθε επόμενη φορά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, χορηγούνται ανταλλακτικές πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας. Για θέματα διαδικασίας αντικατάστασης, είσπραξης του τέλους και κάθε σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις ανταλλακτικές πινακίδες των αυτοκινήτων.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Επιβεβαίωση Newsauto για τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα!
Πότε χαράζεται 17ψήφιος αριθμός σε τρέιλερ και μπαγκαζιέρες
Με δική τους άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας τρέιλερ και τροχόσπιτα

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ