Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

«Πρόσω ολοταχώς» κινούνται οι… ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής!

Ελλάδα 19:54
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

«Πρόσω ολοταχώς» κινούνται οι… ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής!

ΝΕΑ

«Πρόσω ολοταχώς» κινούνται οι… ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής!

ΝΕΑ

Ο ελληνικός στόλος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 6.000 μονάδες.

Advertisement
Advertisement

Ανοδικά κινήθηκε η αγορά των ενοικιάσεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (yachting), σύμφωνα με την έκδοση κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Κλαδικών – Οικονομικών Μελετών της ICAP AE.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες του επαγγελματικού yachting προέρχεται κυρίως από τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς εκτιμάται ότι πάνω από το 80% των ατόμων που προβαίνουν στην ενοικίαση ενός επαγγελματικού σκάφους αναψυχής, είναι αλλοδαποί τουρίστες που πραγματοποιούν τις διακοπές τους στη χώρα μας. Το 2018 εκτιμάται ότι στην Ελλάδα αφίχθηκαν συνολικά πάνω από 30 εκατ. τουρίστες.

Advertisement
Advertisement

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου και βάσει στοιχείων των νηολογίων που τηρούνται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σήμερα ο ελληνικός στόλος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (ενεργές άδειες) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 6.000 σκάφη εκ των οποίων το 65% περίπου είναι σκάφη ιστιοφόρα και το υπόλοιπο 35% σκάφη μηχανοκίνητα.

Καθώς το επίπεδο των λιμενικών υποδομών της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ελληνικού επαγγελματικού yachting, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ενός σημαντικού αριθμού μαρίνων της επικράτειας, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP, o οποίος επιμελήθηκε της εν λόγω κλαδικής μελέτης, το μέγεθος της αγοράς (σε αξία) του ελληνικού επαγγελματικού yachting, κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2014-2018 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,4%. Ειδικότερα, το 2018 σε σχέση με το 2017, τα έσοδα από τους ναύλους των επαγγελματικών σκαφών, εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Advertisement

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς για το 2018, τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των ιστιοφόρων σκαφών εκτιμώνται στο ποσοστό του 63%, ενώ το υπόλοιπο 37% προέρχεται από τις ενοικιάσεις των μηχανοκίνητων σκαφών.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 17 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 18 επιχειρήσεων του κλάδου, για τη 5ετία 2013-2017. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, ενώ το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών εμφάνισε σωρευτική αύξηση 3% την περίοδο 2017/13, τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν σωρευτική μείωση σε ποσοστό 2% περίπου την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 26% περίπου το 2017 σε σχέση με το 2013, ενώ αναφορικά με το καθαρό αποτέλεσμα, σημαντική είναι η αύξηση της κερδοφορίας το 2017 σε σχέση με το 2016. Από τις 18 εταιρείες του δείγματος, οι 13 ήταν κερδοφόρες το 2017.

Advertisement

Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει έντονη ναυτική παράδοση, ήπιες καιρικές συνθήκες και μεγάλο μήκος ακτογραμμής, συνιστούν δυνατά σημεία για τον κλάδο, ενώ ως ευκαιρίες μπορούν να εκληφθούν η επιτάχυνση της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων των τουριστικών λιμένων, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και η παροχή κινήτρων για την αύξηση των μόνιμα ελλιμενιζόμενων σκαφών στις ελληνικές μαρίνες.

Οι ελλείψεις σε θέματα υποδομών και οργάνωσης του θαλάσσιου τουρισμού και τα υψηλά λιμενικά κόστη, θεωρούνται ως αδύνατα σημεία για τον κλάδο. Τέλος, τα φορολογικά μέτρα της Πολιτείας αναφορικά με τα σκάφη αναψυχής καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός από τις γειτονικές μας κυρίως ανταγωνίστριες χώρες, συνιστούν απειλές για τον κλάδο.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP, αναφέρει σχετικά με τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου την 3ετία 2019-2021 ότι η αγορά των ναυλώσεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 5%. Στην θετική αυτή τάση σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας μας, οι αισιόδοξες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού καθώς αυξημένη ζήτηση προς την Ελλάδα αναμένουν οι μεγάλοι ξένοι tour operators, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου καταπολεμούνται πλέον οι παράνομες ναυλώσεις, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι θα συνεχισθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των τουριστικών λιμένων της χώρας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, αύξηση της ζήτησης αναμένεται να εμφανίσουν κυρίως τα σκάφη χωρίς πλήρωμα (ιστιοπλοϊκά, καταμαράν, μικρά yachts), καθώς η πελατεία τους είναι κατά βάση Ευρωπαίοι τουρίστες. Θετικό ωστόσο πρόσημο – αλλά μικρότερη αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη κατηγορία – αναμένεται να σημειώσει και η ζήτηση για σκάφη με πλήρωμα (super yachts, mega yachts). Τέλος, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, κομβικό ρόλο στην μελλοντική πορεία του κλάδου αναμένεται να διαδραματίσει και η εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς επίσης και το Brexit.

Advertisement