ΝΕΑ

Υπουργείο: Ασυντήρητο το online-σύστημα για 4,5 χρόνια!

Ελλάδα 16:39
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Υπουργείο: Ασυντήρητο το online-σύστημα για 4,5 χρόνια!

ΝΕΑ

Υπουργείο: Ασυντήρητο το online-σύστημα για 4,5 χρόνια!

ΝΕΑ

Δεν απέδωσε καρπούς η τοποθέτηση της πλακέτας ώστε να επαναλειτουργήσει το πληροφοριακό σύστημα – Επιβεβαίωση Newsauto για προβλήματα σε μεταβιβάσεις και προσωρινές ακινησίες.

Advertisement

Άκαρπες ασέβησαν οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να επαναλειτουργήσουν το online πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης των αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης καθώς η τοποθέτηση της πλακέτας που ήρθε από την Γαλλία και αποκάλυψε το Newsauto.gr τελικά δεν έλυσε το πρόβλημα.

Ειδικότερα το black out στο online σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συνέβη στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν αρκετό για να αποδειχθεί ότι είχε να συντηρηθεί για περίπου 4,5 χρόνια και όποιες ενέργειες και αν γίνονταν τώρα δεν θα μπορούσαν να το «συνεφέρουν» καθώς δεν μπορούν να εντοπίσουν που βρίσκεται το πρόβλημα και έχει «πέσει» το σύστημα.

Advertisement

Όπως και να έχει πάντως τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν με τη γαλλική εταιρεία που έχει τοποθετήσει το συγκεκριμένο σύστημα στο Υπουργείο και πλέον αναμένουν ένα αντίστοιχο παλαιό σύστημα να έρθει στην Ελλάδα άμεσα από το Παρίσι ώστε να χρησιμοποιήσουν αρκετά από τα ανταλλακτικά του και να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το ελληνικό σύστημα και να μπορέσουν να το διατηρήσουν σε λειτουργία μέχρι να δοθεί οριστική λύση και να μην χαθεί κανένα απολύτως έγγραφο!

Πάντως μέχρι να επαναλειτουργήσει το σύστημα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με εγκύκλιο έδωσε λύση με τις Προσωρινές Χειρόγραφες Άδειες Κυκλοφορίας ενώ επίσης με νέες εγκυκλίους έδωσε λύση και στα προβλήματα που προέκυψαν από αυτές και ανέδειξε το Newsauto.gr τα οποία αφορούν σε συνεχόμενες μεταβιβάσεις αλλά και στην προσωρινή ακινησία (κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας στην Εφορία).

Επιβεβαίωση Newsauto!

Advertisement

Το Newsauto.gr αποκάλυψε πρώτο ότι οι Προσωρινές Χειρόγραφες Άδειες Κυκλοφορίας μπορεί να αντικαθιστούν για ένα μήνα τις κανονικές άδειες κυκλοφορίας ωστόσο δημιούργησαν και αρκετά προβλήματα όπως δεν επέτρεπαν δεύτερη ή Τρίτη μεταβίβαση, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί προσωρινή ακινησία και άλλα θέματα που αφορούσαν σε Φορτηγά ή ΙΧ Δημοσίας Χρήσης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsauto.gr εξέδωσε σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία λύνονται επίσης προσωρινά και αυτά τα θέματα.

Advertisement

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναγράφεται ότι: «Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων

Σχετ.:     Η αριθμ. Γ6/49808/1516/6-10-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ ΨΨΜΘ465ΧΘΞ-ΚΔ9)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές προσωρινές οδηγίες, οι οποίες ισχύουν έως την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα:

Advertisement

1.Αποχαρακτηρισμός. Στις περιπτώσεις όπου για τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός του παλαιού οχήματος, η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού θα πραγματοποιείται χειρόγραφα και θα καταγράφεται στο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ταξινόμησης ή στο θεωρημένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που χορηγείται στον ιδιοκτήτη.

2.Προσωρινή ακινησία. Η θέση φορτηγών σε προσωρινή ακινησία από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, όπου προβλέπεται, γίνεται χειρόγραφα. Με την αποκατάσταση του συστήματος η ακινησία θα καταχωρηθεί αναδρομικά από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης ακινησίας.

3.Για την εφαρμογή των διαδικασιών των σημείων 1(β) και 1(γ) της σχετικής εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

Σε μεταβίβαση ΦΙΧ, όταν ο αγοραστής έχει έδρα σε διαφορετική Περιφέρεια από τον πωλητή, η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, όπου διαβιβάζεται ο φάκελος του οχήματος, με αίτημα του πωλητή. Ο πωλητής με την αίτησή του συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά της πώλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλόγως της περίπτωσης (τιμολόγιο πώλησης κλπ), τα οποία διαβιβάζονται μαζί με τον φάκελο στην υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, που προβαίνει στις ενέργειες του σημείου 1(β) ή 1(γ) της εγκυκλίου, δηλαδή κάνει και τη μεταβίβαση και την θέση σε κυκλοφορία. Μετά την επαναλειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, το σύνολο των καταχωρίσεων στο σύστημα θα γίνει από την υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου του οχήματος.

Σε μεταβίβαση ΦΔΧ, όταν πωλητής και αγοραστής ανήκουν σε διαφορετική συγκοινωνιακή περιοχή, ολόκληρη η ανωτέρω διαδικασία (μεταβίβαση – θέση σε κυκλοφορία) θα ολοκληρώνεται από την υπηρεσία όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος (υπηρεσία του πωλητή). Το τέλος αδείας του άρθρου 26 ν. 2873/2000 (Α’ 285) στην περίπτωση αυτή εισπράττεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας.

4.Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος, στο οποίο έχει χορηγηθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης σύμφωνα με το σημείο 1(α) της σχετικής εγκυκλίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το σημείο 1(β), εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από την ίδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών που χορήγησε τα ανωτέρω θεωρημένα έγγραφα κυκλοφορίας, στα οποία αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε κάθε επόμενη μεταβίβαση του οχήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες 1.(α) και 1.(β) αντίστοιχα.

5.Αρχική χορήγηση ΦΔΧ: Η αρχική χορήγηση ΦΔΧ του άρθρου 5 ν.3887/2010 είναι δυνατή έως την αποκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος με πράξη που εκδίδει η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου μας μέσω του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dem@yme.gov.gr . Η καταχώριση των αρχικών χορηγήσεων ΦΔΧ και η απόδοση νέου αριθμού δικαιώματος (Φ1) στο μηχανογραφικό σύστημα θα γίνει αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης χορήγησης. Μετά την αποκατάσταση του συστήματος, οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών θα ενημερώνουν με έγγραφό τους την Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ότι (α) καταχωρήθηκε η αρχική χορήγηση που δόθηκε με την συγκεκριμένη πράξη που κοινοποιήθηκε (με αναφορά αριθμού πρωτοκόλλου της πράξης), (β) αποδόθηκε συγκεκριμένος αριθμός νέου δικαιώματος (Φ1) και (γ) εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται στο έγγραφο.

6.Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής της άδειας κυκλοφορίας, η χορήγηση εντύπου από το ιστορικό αρχείο σύμφωνα με το σημείο 1(δ) της σχετικής εγκυκλίου γίνεται με λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προηγούμενων κατόχων του οχήματος. Εναλλακτικά, η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο του υπηρεσιακού αντιγράφου της πιο πρόσφατης άδειας κυκλοφορίας, εάν υπάρχει στον φάκελλο του οχήματος.

7.Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών όπου κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών τους ώστε να γίνονται δεκτά τα έγγραφα κυκλοφορίας της σχετικής εγκυκλίου κατά την διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών.

8.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ενημέρωση των ΚΕΠ όπου διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες τομέα μεταφορών της κ.υ.α. οικ.47563/4181/2014 (Β’ 2254).

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης»

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό: Πότε θα επαναλειτουργήσει το online σύστημα του Υπουργείου

Έρχεται ενιαίο e-pass σε όλα τα διόδια-Πότε ξεκινά;

Σοκ για τα παλαιά ΙΧ – Έρχονται μέχρι και διόδια ανάλογα με τους ρύπους!