Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Έτσι θα εκδίδονται άμεσα τα διπλώματα!

Ελλάδα 1:58
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έτσι θα εκδίδονται άμεσα τα διπλώματα!

ΝΕΑ

Έτσι θα εκδίδονται άμεσα τα διπλώματα!

ΝΕΑ

Αυτή τη στιγμή σε κάποιες Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας ο χρόνος αναμονής ξεπερνά ακόμη και τους έξι μήνες!

Advertisement
Advertisement

Καθημερινά χιλιάδες υποψήφιοι οδηγοί περνούν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις και με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούν από την επόμενη κιόλας ημέρα να οδηγούν το όχημά τους νόμιμα «κατεβάζοντας» στο κινητό τους τηλέφωνο το Προσωρινό Δίπλωμα. Ωστόσο αυτό είναι κάτι προσωρινό, όπως άλλωστε ορίζει και ο τίτλος του, και οι επιτυχόντες των εξετάσεων οδήγησης δεν μπορούν να οδηγήσουν με το Προσωρινό Δίπλωμα στο εξωτερικό και για να προμηθευτούν το κανονικό δίπλωμα μπορεί να περιμένουν έως και πάνω από 6 μήνες!

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, αλλά και την αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών έχει επανειλημμένα παραθέσει τις προτάσεις της στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την απλούστευση και κατάργηση διαδικασιών.

Advertisement
Advertisement

Μάλιστα με αφορμή τις συστάσεις από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών περί μεγάλων καθυστερήσεων τις εκδόσεις των αδειών οδήγησης η Διεύθυνση Μεταφορών Αττικής ζητά από τους ανθρώπους της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμουσών υποθέσεων.

Ειδικότερα ζητά από το προσωπικό να προβεί σε συντονισμένες ενέργειες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων αδειών οδήγησης, για την συγκρότηση συνεργείων, τα οποία θα στελεχωθούν με εξειδικευμένους υπαλλήλους των υπηρεσιών τους (κατά κύριο λόγο χειριστές του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης αδειών οδήγησης), τα οποία θα αναλάβουν την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση υποθέσεων που είναι σε εκκρεμότητα, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων (απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες).

Παράλληλα έχουν αποσταλεί στο ΥΠΥΜΕ και επτά προτάσεις που αν υιοθετηθούν θα λυθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις εκδόσεις των αδειών οδήγησης οι οποίες περιλαμβάνουν:

Advertisement

1.Αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ώστε να αντιμετωπιστούν υφιστάμενες αδυναμίες του, μεταξύ των οποίων η έλλειψη συνδεσιμότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την αυτόματη ενημέρωση του Π.Σ. έκδοσης αδειών οδήγησης με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, την άντληση στατιστικών και την εποπτεία των θεωρητικών εξετάσεων και την κάλυψη σύγχρονων απαιτήσεων σε ζητήματα ασφάλειας και διασφάλισης εμπιστευτικότητας-διαθεσιμότητας-ακεραιότητας των δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος.

2.Ένταξη όλων των κατηγοριών εξέτασης οδηγών (ειδικές άδειες ΕΔΧ, πιστοποιητικά ADR κ.ά), σε μηχανογραφική εφαρμογή ανάλογη του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψήφιων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) η οποία πέραν του ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την κατοχύρωση ενός αδιάβλητου συστήματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, θα απαλλάξει τους υπαλλήλους από την χρονοβόρα διόρθωση των γραπτών.

Advertisement

3.Επίσπευση υλοποίησης και εφαρμογής του προβλεπόμενου στην υπ’ αριθ. οικ. 29898/3378/26-04-2016 υ.α. «νέου» Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.), ώστε να αρθεί η προβλεπόμενη στις μεταβατικές διατάξεις αυτής «γραπτή απάντηση» στις μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4.Υλοποίηση διαλειτουργικότητας μεταξύ υφιστάμενων Πληροφορικών Συστημάτων (π.χ. Ψηφιακή Πύλη gov.gr, Π.Σ. αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας , Π.Σ. ΙΡΙΔΑ), δίχως να θίγεται η λειτουργία τους, με στόχο την απλούστευση διαδικασιών.

5.Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην εφαρμογή ηλεκτρονικού προγραμματισμού θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Advertisement

6.Αποκλειστική διεκπεραίωση των διαδικασιών «Ανανέωσης» άδειας οδήγησης, «Αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγησης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αξιοπιστίας-εγκυρότητας-διαφάνειας, διευκόλυνσης όλων των εμπλεκομένων, προστασίας ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων και εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων.

7.Άρση της υποχρέωσης της κατάθεσης του παλιού εντύπου της άδειας οδήγησης, από τους ενδιαφερόμενους, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 17 της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056)). Η εν λόγω ρύθμιση θα απλουστεύσει τη διαδικασία αποστολής των εκτυπωμένων εντύπων αδειών οδήγησης στη διεύθυνση κατοικίας των πολιτών, δεδομένου ότι το παλιό έντυπο άδειας οδήγησης δεν έχει καμία ισχύ, μετά την έκδοση του νέου. Επιπλέον θα ανοίξει το δρόμο για την απευθείας αποστολή των εκτυπωμένων εντύπων αδειών οδήγησης στους ενδιαφερόμενους από τον φορέα εκτύπωσης τους, ήτοι τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), απλουστεύοντας έτσι περαιτέρω τη διαδικασία έκδοσης Αδειών Οδήγησης και βελτιώνοντας τους χρόνους και την ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης είχε επισημάνει στο παρελθόν ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την υιοθέτηση των προτάσεων που έχουν καταθέσει και να δώσει στις Περιφέρειες τα μέσα για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αν τότε δεν το κάνουμε τότε να μας απευθύνει συστάσεις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τέλος η δια βίου αφαίρεση του διπλώματος!
Σοκ! Πόσους μήνες κάνει να εκδοθεί ένα νέο δίπλωμα;
Online έχουν εκδοθεί πάνω από 159.000 προσωρινά διπλώματα!