Live Κίνηση
Περισσότερα
ΝΕΑ

Πότε πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο σας αντιολισθητικές αλυσίδες;

Ελλάδα 13:55
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Πότε πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο σας αντιολισθητικές αλυσίδες;

ΝΕΑ

Πότε πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο σας αντιολισθητικές αλυσίδες;

ΝΕΑ

Χάος και σύγχυση έχει προκληθεί σχετικά με το αν έχουν υποχρέωση οι οδηγοί να φέρουν στο πορτμπαγκάζ τους ή όχι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Advertisement
Advertisement

To Newsauto.gr αποκαλύπτει ότι η υποχρέωση δεν υφίσταται καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου – Απριλίου στις περιοχές που δεν υπάρχει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (χιόνια-πάγος).

Χάος έχει προκληθεί σχετικά με το αν έχουν υποχρέωση οι οδηγοί να φέρουν στο πορτμπαγκάζ τους ή όχι αντιολισθητικές αλυσίδες από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο ή να έχουν τοποθετήσει χιονολάστιχα δημιουργώντας τεράστια σύγχυση στους κατόχους οχημάτων αλλά και στις εταιρείες ενοικιάσεων και leasing που διαθέτουν τεράστιους στόλους οχημάτων.

Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά και πολύ δαπανηρό να αποκτήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων ένα ζευγάρι αλυσίδων στο πορτμπαγκάζ τη στιγμή που δεν το χρειάζονται και βέβαια όταν οι καιρικές συνθήκες στις περιοχές που κινούνται έχουν υψηλές θερμοκρασίες.

Advertisement
Advertisement

Το Newsauto.gr έψαξε τι ισχύει και δημοσιεύει αποκλειστικά την απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το τι ισχύει με τις αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ειδικότερα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει ότι: «Σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 25 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ειδικότερα:

Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής: «2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους σε αντιολισθητικές αλυσίδες ή ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης και εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά

Advertisement

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 αυτής: «5. Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων αντιολισθητικών αλυσίδων, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές οι οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της παρ. 3.»

Προκύπτει ότι για την χρονική περίοδο και περιοχή που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 1 της β σχετικής, τα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα εντάσσονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό των οχημάτων και επομένως επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με αυτά κάτι που θα διαπιστώνεται σε ενδεχόμενο οπτικό έλεγχο. Δηλαδή, η υποχρέωση δεν υφίσταται καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου – Απριλίου εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η υποχρέωση υφίσταται μόνο με την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης.

Advertisement

Στους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης, δηλαδή τόσο σε αυτόν που θέτει σε κυκλοφορία όσο και αυτόν που οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς τα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα που υποχρεούνται να φέρουν κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο που ορίζεται στις παραγράφους 26,27 του άρθρου 81 του ΚΟΚ, Επισημαίνοντας ότι αυτό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4530 / 18 παρένθεση ΦΕΚ Α 59 / 30-03-2018).

Στους παραβάτες του τρίτου εδαφίου της παραγράφου τρία του άρθρου 19 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δηλαδή στους οδηγούς αυτοκινήτων οχημάτων που κινούνται σε οδό με χιόνια χωρίς να έχουν τοποθετήσει σε δύο τουλάχιστον κινητήριος τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα όταν το όχημα δε φέρει ειδικά ελαστικά επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 19 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επισημαίνοντας ότι αυτό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4530 / 18 (ΦΕΚ Α’59/30-03-2018).

Η νομοθεσία

Advertisement

Άρθρο 1

Υποχρέωση

1.Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των αυτοκινήτων οχημάτων σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο.

2.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά. Για τις ανάγκες της παρούσας:

α. Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

β. Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

3.Η ως άνω υποχρέωση αφορά τη χρονική περίοδο από Οκτώβριο έως και Απρίλιο κάθε έτους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας και αναφέρεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57) και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

α. να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων που οδηγούν με κατάλληλα αντιολισθητικά εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές οι οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της παρ. 3.

β. να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών που βρίσκονται στα οχήματά τους, για να είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους και η εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1.

γ. να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών, με γνώμονα την προάσπιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων αντιολισθητικών, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της παρ. 3.

Το διοικητικό πρόστιμο είναι 80 ευρώ αλλά μειωμένο κατά 50% (επομένως μειώνεται στα 40 ευρώ), επισημαίνεται και στη νομοθεσία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Υποχρεωτικές πλέον οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε χιόνια και πάγο!
Σε ποιους τροχούς τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες;
Video: Πως τοποθετούμε αλυσίδες στο αυτοκίνητό μας