Menu
Τιμές αυτοκινήτων | Live η κίνηση Τιμές Καυσίμων | Choice: Ηλεκτρικά

ΝΕΑ

Αλλάζουν όλα στις πινακίδες ΔΟΚ

  • Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που θέτει νέους όρους και προϋποθέσεις στη χρήση τους.

Άλλαξαν όλα στις πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας, τις γνωστές ΔΟΚ, με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θέτοντας έτσι νέους όρους και προϋποθέσεις στη χρήση τους.

Το θέμα με τη χρήση των πινακίδων ΔΟΚ είχε «ξεφύγει» από κάποιους επιτήδειους εμπόρους αυτοκινήτων καθώς πριν το lockdown κυκλοφορούσαν κανονικά σα να έχουν πινακίδες κυκλοφορίας και μάλιστα αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο κάποια πολύ ακριβά αυτοκίνητα με πινακίδες ΔΟΚ να βρίσκονται παρκαρισμένα έξω από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέλοντας να θέσει ένα τέλος σε όλη αυτή την ασυδοσία και οι πινακίδες ΔΟΚ να χρησιμοποιούνται για το λόγο που έχουν εκδοθεί εξέδωσε μια νέα υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ξεκαθαρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των πινακίδων ΔΟΚ ενώ προβλέπει και υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Μάλιστα πλέον απαγορεύεται η κίνηση του οχήματος που φέρει πινακίδες ΔΟΚ χωρίς την παρουσία δικαιούχου ή νόμιμου εκπροσώπου της εμπορίας αυτοκινήτων και βέβαια έχουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έγγραφο που αναφέρεται ως  «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ».

Σε περίπτωση που κάποιος κινήσει παράνομα αυτοκίνητο με πινακίδες ΔΟΚ το πρόστιμο ορίζεται σε 200 ευρώ και ποινή φυλάκισης από 1 έως και 6 μήνες.

Ειδικότερα η Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναγράφει ότι: «Άρθρο 1

Γενικά

Επιτρέπεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, η δοκιμαστική κυκλοφορία – προς πώληση ή στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών – επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4 και μοτοσικλετών που έχουν λάβει έγκριση τύπου και για τα οποία έχει εκδοθεί, κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία, Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή Δελτίο Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εφαρμόζονται ανάλογα και στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία, εφόσον λάβουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας, μπορούν να κυκλοφορούν ελκόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2

Δικαιούμενα πρόσωπα απόκτησης στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.)

1.Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων χορηγούνται στο όνομα:

α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων – τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους.

γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη.

δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη.

ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων – τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων.

στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

2.Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) που δύνανται να χορηγηθούν στα ως άνω δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον υποβληθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας δικαιολογητικά, ορίζεται:

α. έως τρία (3) ζεύγη πινακίδων ΔΟ.Κ. ανά έδρα και ανά υποκατάστημα και ανά ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

β. Απεριόριστος, για φορτηγά, λεωφορεία αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις για τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων

1.Απαγορεύεται η δημόσια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης ή Δ.Α.Ο. και τα οποία δεν φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ.) σε ισχύ. Ειδικά για τα οχήματα που δεν έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ταξινόμησης από τις Τελωνειακές Αρχές, αλλά για τα οποία έχει εκδοθεί Δ.Α.Ο., επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεσιν κίνηση αποκλειστικά και μόνον από το σημείο άφιξης του οχήματος μέχρι το οικείο τελωνείο και αντιστρόφως από το οικείο τελωνείο προς την έδρα της επιχείρησης του δικαιούχου.

2.Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας που χορηγούνται, κατά τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον από τα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, στο όνομα των οποίων εκδίδονται για τους σκοπούς της δοκιμαστικής κυκλοφορίας – προς πώληση ή στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων – επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και των περ. β’ και γ’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

3.Η χρήση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

4.Επιτρέπεται η χορήγηση και χρήση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας από τους δικαιούχους του άρθρου 2 της παρούσας και κατά τις περιπτώσεις οχημάτων τα οποία τελούν σε καθεστώς εκούσιας φορολογικής ακινησίας.

5.Η δημόσια κυκλοφορία των αυτοκίνητων οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται – με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος – να πραγματοποιείται από:

α. τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στην περίπτωση δοκιμής προς πώληση των οχημάτων, πάντοτε παρουσία του κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού ή προσώπου που τελεί σε σχέση εργασίας με τους υπόψη δικαιούχους,

β. τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου να διενεργηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής των οχημάτων και μόνο εφόσον τα πρόσωπα του άρθρου 2 δεν διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό υποδομές. Εν προκειμένω, η δημόσια κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικώς και μόνο από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το συνεργείο και την επιστροφή αυτών μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, στην έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή στην έδρα του ερευνητικού φορέα, αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο (π.χ. τιμολόγιο),

γ. τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους φορείς του άρθρου 2 της παρούσας, αποκλειστικώς και μόνο για την κυκλοφορία τους από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το ΚΤΕΟ και την επιστροφή αυτών στην έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί τεχνικού ελέγχου των οχημάτων,

δ. τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους φορείς της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, αποκλειστικώς και μόνο για την κυκλοφορία τους κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων σύμφωνα με τα υποβληθέντα κατά το άρθρο 3 της παρούσας σενάρια δοκιμών.

6.Η δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο επιβαίνων φέρει, κατά την κυκλοφορία του οχήματος, συμπληρωμένο το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ» του Παραρτήματος Ι της παρούσας και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014/2014 (Β’ 2161) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.)

Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης

1.α. Τα οχήματα που τίθενται σε δοκιμαστική κυκλοφορία φέρουν κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ. με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής της παρ. Γ του Κεφαλαίου Ι της υπ’ αρ. 19800/1982 (Β’ 455) υπουργικής απόφασης και το αντίστοιχο, ανά κατηγορία οχήματος, τυποποιημένο κατά το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης έντυπο άδειας δοκιμαστικής κυκλοφορίας. Αρμόδιες για τη χορήγηση και ανανέωση των κατά την παρούσα παράγραφο στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ.) είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Περιφερειών, όπου βρίσκεται η έδρα ή το υποκατάστημα των προσώπων των περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 2, ή η έδρα των φορέων της περίπτωσης στ’.

β. Το έντυπο της άδειας δοκιμαστικής κυκλοφορίας χορηγείται εκτυπωμένο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνεται, μονογράφεται και τίθεται επ’ αυτού σφραγίδα της Υπηρεσίας.

γ. Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας είναι ετήσιας ισχύος, ήτοι ισχύουν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου χορηγούνται ή ανανεώνονται, οπότε οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χορήγησε και εν συνεχεία, εφόσον επιθυμούν, τα ανανεώνουν.

δ. Τα στοιχεία ΔΟ.Κ. που χορηγούνται, επιστρέφονται, ανανεώνονται κατά την παρούσα και καταχωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ. του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

ε. Σε περίπτωση μη ανανέωσης των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, αυτά λήγουν αυτοδικαίως και οι δικαιούχοι στους οποίους αυτά χορηγήθηκαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στην εκάστοτε εκδούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όπου φυλάσσονται. Εφόσον κάτοχος στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας δεν τα επιστρέψει, όπως οφείλει, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, με πράξη της, τα ανακαλεί, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, παραγγέλλοντας ταυτόχρονα την αφαίρεση των στοιχείων ΔΟ.Κ.

στ. Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής από το πρόσωπο στo οποίo έχουν χορηγηθεί οι πινακίδες ΔΟ.Κ., των δικαιολογητικών της περ. Α της παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 19800/1982 (Β’ 455) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

ζ. Οι επιστραφείσες κρατικές πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας που δεν ανανεώνονται, καθώς και οι πινακίδες ΔΟ.Κ. που αφαιρούνται κατά την περ. ε’ της παρούσας παραγράφου, φυλάσσονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και επιτρέπεται να χορηγηθούν εκ νέου κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας σχετικά το Ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ. του άρθρου 5 της παρούσας.

2.α. Για τη χορήγηση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

3.i) Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος, το ύψος του οποίου ορίζεται, ανά κατηγορία οχήματος, από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις περί των ετήσιων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, εισπράττεται υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Αριθμό Λογαριασμού Α.Λ.Ε. 1190101001.

4.ii) Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών, από την οποία προκύπτει η δραστηριότητα του αιτούμενου προσώπου.

iii) Ευκρινές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, για την περίπτωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών.

5.iv) Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων.

6.v) Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς – πώλησης, για τα πρόσωπα των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ή

7.vi) Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων – τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών, για τα πρόσωπα της περ.. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

β. Ειδικώς, για τη χορήγηση ή ανανέωση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας στο όνομα των προσώπων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, η υποβαλλόμενη αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι:

8.i) Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος, το ύψος του οποίου ορίζεται, ανά κατηγορία οχήματος, από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις περί των ετήσιων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, εισπράττεται υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Αριθμό Λογαριασμού Α.Λ.Ε. 1190101001.

9.ii) ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα.

iii) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης των ερευνητικών οχημάτων.

10.iv) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

11.v) Λεπτομερή περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης.

12.vi) Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος.

vii) Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς

πλαισίου των οχημάτων που θα τεθούν σε δοκιμαστική

κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων

και μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου.

13.Για την ανανέωση των κατά την παρ. 2 χορηγηθέντων στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην εκδούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν τη λήξη ισχύος αυτών, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ανανέωσης στοιχείων ΔΟ.Κ., συνοδευόμενη από:

α. τα προς ανανέωση στοιχεία ΔΟ.Κ (πινακίδες και έντυπα αδειών).

β. τα απαραίτητα, κατά περίπτωση δικαιούχου, δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πλην της υποπερ. ii των περ. α’ και β’ της ίδιας αυτής παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τηρουμένων όλων των σχετικών νομικών, διοικητικών και τεχνικών προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης.

Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανανέωσης στο έντυπο άδειας ΔΟ.Κ.

Άρθρο 5

Ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.)

1.Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.), το οποίο τελεί σε διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων. Στο εν λόγω μητρώο, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, οι τελευταίες καταχωρούν τα κάτωθι στοιχεία:

α. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης των πινακίδων ΔΟ.Κ. που χορηγούνται, επιστρέφονται και ανανεώνονται, κατά περίπτωση.

β. Τα στοιχεία του δικαιούχου επιχείρησης:

1.i. Για την περίπτωση ατομικής επιχείρησης: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση κατοικίας,

2.ii. Για τις λοιπές κατηγορίες δικαιούχων επιχειρήσεων: Επωνυμία, Φυσική έδρα, Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση κατοικίας).

γ. Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τελούν σε σχέση εργασίας με τον ίδιο ή με την επιχείρηση και τα οποία θα δύνανται να θέσουν σε δημόσια κυκλοφορία οχήματα της επιχείρησης με τα χορηγηθέντα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

2.Μέχρι τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 1, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών οφείλουν να τηρούν ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.», στο οποίο θα καταχωρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία α’ έως γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πέραν των ήδη τηρούμενων βιβλίων πινακίδων ΔΟΚ της παρ. 5 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 19800/1982 υπουργικής απόφασης. Το ανωτέρω ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.» θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένο και να φυλάσσεται επιμελώς, με ευθύνη των Προϊσταμένων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

3.Τα στοιχεία του ειδικού εντύπου «Μητρώο στοιχείων ΔΟΚ» της παρ. 2 θα καταχωρηθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, αμέσως μετά τη δημιουργία του και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία αυτού.

Άρθρο 6

Διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρανόμου κυκλοφορίας αυτοκίνητου οχήματος που φέρει στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.), καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε παρέκκλισης από τα οριζόμενα στην παρούσα, επιβάλλονται κατά του παραβάτη οι προβλεπόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 88 του ΚΟΚ κυρώσεις γι’ αυτούς που θέτουν σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα μη εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1.Τα χορηγηθέντα με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) ανανεώνονται, με την επιφύλαξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης ανανέωσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

2.Εφόσον στα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης έχουν χορηγηθεί, με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, περισσότερα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) από τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας (μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα – τρίκυκλα), αυτά επιστρέφονται στο σύνολό τους από τους κατόχους αυτών στην εκδούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Εν συνεχεία, τα ανωτέρω δικαιούμενα πρόσωπα υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ανανέωσης των στοιχείων ΔΟ.Κ., συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση έως τριών(3) ζευγών πινακίδων ΔΟ.Κ. ανά έδρα και ανά υποκατάστημα.

3.Για τα στοιχεία ΔΟ.Κ. που επιστρέφονται και ανανεώνονται, η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ενημερώνει σχετικά το Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 1 ή το ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.» της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση.

4.Για τα επιστραφέντα στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) που δεν ανανεώνονται, εφαρμόζονται τα οριζόμενα της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 8

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Παράρτημα Ι

Έντυπο Κίνησης ΔΟΚ

Α.Χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης πινακίδων ΔΟΚ

Β.Στοιχεία δικαιούχου επιχείρησης: Επωνυμία, Φυσική Έδρα, Νόμιμος εκπρόσωπος αυτής (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση Κατοικίας).

Γ.Στοιχεία φυσικού προσώπου τελούντος σε σχέση εργασίας με τον δικαιούχο (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διεύθυνση Κατοικίας, Σχέση Εργασίας).

Δ.Στοιχεία επιβεβαόντων (Ονοματεπώνυμο).

Ε.Στοιχεία οχήματος (Τύπος, μάρκα, μοντέλο, αριθμός πλαισίου).

Στ.Ημερομηνία κίνησης.

Ζ.Αφετηρία κίνησης.

Η.Προορισμός κίνησης.

Θ.Σκοπός κίνησης.

Το έντυπο υπογράφεται από τον Δικαιούχο αλλά και τους Επιβαίνοντες.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα για την online πλατφόρμα myCAR

Τι συμβαίνει με τους κλεμμένους καταλύτες; – Ποιοι πωλούνται πιο ακριβά

Τι αλλάζει στις Άδειες Κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto