Το φρέον δολοφόνος... | NewsAuto.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Το φρέον δολοφόνος…

Το HFO 1234yf (τετραφθοροπροπένιο)  είναι το νέο ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί ήδη στα νέας παραγωγής οχήματα βάσει υποχρεωτικής οδηγίας από την Ε.Ε.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ (carotog@gmail.com)

Αν και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες λόγω επικινδυνότητας  -ίσως να γνωρίζετε μεγάλο δικαστικό αγώνα της Mercedes- και παρόλο που αρκετές εταιρίες δεν ήθελαν να το χρησιμοποιούν στα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων τους, το HFO 1234yf έγινε τελικά υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή ένωση. Πρόκειται για ένα  φιλικό προς το περιβάλλον αέριο καθώς ο δείκτης παγκόσμιας θέρμανσης GWP είναι στο 4 (σε αντίθεση με το R134a  που είναι στο 1430). O δείκτης καταστροφής στοιβάδας του όζοντος είναι και στα δύο αέρια μηδέν. Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι δείκτες;

GWP: Global Warming Potential. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκύπτει από το χαρακτηριστικό κάποιων συστατικών της ατμόσφαιρας να αντανακλούν πίσω προς τη Γη τη θερμότητα που ακτινοβολείται από τη Γη στο διάστημα. Με αυτό τον τρόπο η θερμότητα που η γη θα έστελνε προς το διάστημα παραμένει στη γη με όλα τα κακά επακόλουθα.

ODP: Ozone Depletion Potential. Δείκτης καταστροφής στοιβάδας του όζοντος . Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος προκαλείται κυρίως από τη καταλυτική δράση του χλωρίου και του βρωμίου όταν αυτά είναι συστατικά κάποιων χημικών ενώσεων και τα  οποία διασπούν τα μόρια του όζοντος (Ο3).

Ωστόσο, τι το κακό όμως έχει το HFO-1234yf  που το κάνει τόσο επικίνδυνο;

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

  • Σορόκος ΝΑ άνεμος

    Φρεόν όνομάζεται κί ὄχι φρέον.

Log In or Create an account